DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Summit EU-Čína a lidská práva

Organizace Člověk v tísniRespekt institut Institut pro evropskou politiku Europeum den před summitem EU-Čína apelovaly na prezidenta Klause, aby se problematika lidských práv a demokracie objevila i na programu chystaného jednání.

Konference „Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum“

Ve dnech 5.-6. května 2009 v Praze uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky mezinárodní expertní konference Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum, oficiální doprovodnou akci českého předsednictví v Radě EU.

EUROPEUM Konference Transaltantic Relations 2009

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Friedrich Ebert Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci TRANSATLANTICKÉ VZTAHY 2009 – ŠANCE PRO NOVÝ ZAČÁTEK?