Cíle

  • Přispívat k celospolečenskému konsensu o nutnosti podpory demokracie a lidských práv a obhajovat její místo v české a evropské zahraniční politice
  • Podporovat demokracii, lidská práva a občanskou společnost, kdekoli jsou v ohrožení
  • Pomáhat v zemích, které dosud nemají všeobecně uznávané demokratické uspořádání státní moci, jakož i v zemích, které v současné době procházejí procesem transformace k demokracii
  • Usnadňovat výměnu informací a zkušeností mezi členskými organizacemi
  • Aktivně spolupracovat s obdobnými zahraničními subjekty, především v zemích Evropské unie
  • Zefektivňovat českou transformační spolupráci