Agora Central Europe

Hlavním posláním občanského sdružení Agora Central Europe (Agora CE) je podpora demokratických procesů. Obecně se svou činností snažíme přispět ke zvyšování politické kultury, ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany. Ukazujeme nové přístupy v řízení obce a možnosti efektivní spolupráce při rozhodování. Své činnosti realizujeme v celé České republice a v zahraničí, kde se orientujeme zejména na východní Evropu (Balkán a post-sovětské republiky).

Při realizaci jednotlivých projektů vybíráme ze široké palety činností. Organizujeme debaty a veřejná setkání. V participačních projektech uplatňujeme řadu odborných metod. Vedeme pracovní skupiny, realizujeme sociologická šetření a ankety.V průběhu realizace jednotlivých projektů předáváme svým partnerům (městům či NNO) naše znalosti a zkušenosti, aby v projektech mohli pokračovat bez nás. Pro zájemce pořádáme odborné semináře, školení a konference. Zájemcům poskytujeme také další poradenské služby.

E-mail: info@agora-ce.cz

WWW: www.agora-ce.cz