Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování demokracie a lidských práv ve světě. Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Za dobu své existence dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala četné rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky, konkrétními projekty podpořila disidenty, nezávislé novináře, obhájce lidských práv či představitele demokratické opozice ve více než čtyřiceti zemích světa.

Centrum pro lidská práva a demokracii ČvT se podílí na poskytování přímé pomoci politicky pronásledovaným jednotlivcům, obráncům lidských práv a jejich rodinám, na podpoře prodemokratických skupin, nevládních organizací, občanského sektoru, nezávislých médií a novinářů působících v náročných podmínkách a represivních režimech. Činnost Centra pro lidská práva a demokracii staví na sdílení know-how získaného zkušenostmi s demokratickou tranzicí České republiky a zemí střední Evropy. Centrum pořádá každoroční festival dokumentárních filmů Jeden svět (www.jedensvet.cz) a každoročně uděluje cenu Homo Homini.

Adresa: Člověk v tísni
Šafaříkova 635/24
120 00  Praha 2
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
WWW: www.clovekvtisni.cz
Telefon: +420 226 200 401