Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování demokracie a lidských práv ve světě. Společnost Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé rozvojové projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Za dobu své existence dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala četné rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky, konkrétními projekty podpořila disidenty, nezávislé novináře, obhájce lidských práv či představitele demokratické opozice ve více než čtyřiceti zemích světa.

ČvT se podílí na poskytování přímé pomoci politicky pronásledovaným jednotlivcům, obráncům lidských práv a jejich rodinám, na podpoře prodemokratických skupin, nevládních organizací, občanského sektoru, nezávislých médií a novinářů působících v náročných podmínkách a represivních režimech. Činnost Centra pro lidská práva a demokracii staví na sdílení know-how získaného zkušenostmi s demokratickou tranzicí České republiky a zemí střední Evropy. Centrum pořádá každoroční festival dokumentárních filmů Jeden svět (www.jedensvet.cz) a každoročně uděluje cenu Homo Homini.

Adresa: Šafaříkova 635/24, 120 00  Praha 2

E-mail: mail@clovekvtisni.cz

WWW: www.clovekvtisni.cz

Telefon:+420 226 200 401