Financování

Vznik DEMAS byl podpořen Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Činnost organizace je vedle grantových prostředků zajištěna též z pravidelných příspěvků všech členských organizací.

Činnost DEMAS je určována nezávisle a výhradně členskými organizacemi, nevyjadřuje žádné politické či ideologické postoje nebo zájmy jakékoli instituce.