Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické, která v rámci celorepublikové působnosti pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích a ve své práci a poslání vychází z křesťanských hodnot. Naším společným cílem je zajištění důstojných životních podmínek i těm nejzranitelnějším, a to nejen materiálních. Vedle přímé pomoci se zaměřujeme i na psychosociální podporu a péči o duševní zdraví. Podporujeme místní komunity v Česku i ve světě tak, aby v budoucnu naši ani jinou pomoc nemusely potřebovat.  Naše středisko pomáhá při humanitárních krizích – v současnosti především na Ukrajině, v Libanonu, Myanmaru a Bangladéši. Dále v Kambodži podporujeme rozvoj zemědělství a vzdělávání zemědělců, ve Vietnamu lepší ochranu práv dětí ve spojení s problematikou obchodování s lidmi. U nás poskytujeme pomoc například při povodních a podílíme se na zvyšování připravenosti obcí na různé mimořádné události. Také školíme dobrovolníky pro pomoc v ČR a věnujeme se zvyšování všeobecného povědomí o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci.

E-mail: sekretariat@diakoniespolu.cz 

WWW: www.diakoniespolu.cz