Transparency International ČR

Mapuje stav korupce v České republice a aktivně přispívá k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojuje občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí. TI ČR těží z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím svých projektů aktivně přispívá k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozuje TI ČR bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé České republiky.

Investigativa TI ČR uvádí do pohybu vnitrostátní korupční kauzy a rozkrývá pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy, např. kolem ROP Severozápad.

TI ČR se věnuje mimo jiné společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

Česká pobočka TI dlouhodobě spolupracuje s mnoha partnerskými organizacemi z celé Evropy a koordinuje mezinárodní projekty zaměřené na podporu demokracie v zemích, kde se nedostává podpory občanské společnosti a občanským právům.

E-mail: posta@transparency.cz

WWW: www.transparency.cz

Telefon: +420 224 240 895-7