Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. AMO poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. AMO je jedinečnou transparentní platformou, která zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu.

Strategické pilíře AMO:

  • Vzdělávání: Pražský studentský summit je nejstarším a největším projektem AMO. Od roku 1995 připravil stovky studentů středních a vysokých škol z celé České republiky na budoucnost, ať mají v plánu cokoliv.
  • Výzkum: Výzkumné centrum AMO je předním českým zahraničně politickým think tankem. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi.
  • Otevřená společnost: AMO realizuje mezinárodní projekty podporující rozvoj občanského sektoru a demokratizaci v evropském sousedství. Jejich cílem je přenos středoevropských zkušeností s přechodem k demokracii v oblasti vzdělávání, médií a státní správy.

E-mail: info@amo.cz

WWW: www.amo.cz

Telefon: +420 224 813 460