Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na otázky evropské integrace. EUROPEUM má za cíl přispívat k dlouhodobému rozvoji demokracie, bezpečnosti, svobody a solidarity v Evropě a k aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii. EUROPEUM provádí výzkum, publikuje, organizuje vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a stanoviska k vytváření domácí a evropské politiky.

Jedna z aktivit Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM se týká projektů transformační spolupráce, které jsou realizovány v Bělorusku, na Ukrajině a v zemích západního Balkánu.

Hlavní myšlenkou projektu je umožnit vytvoření koalic nevládních organizací a expertů zaměřených na proces evropské integrace v Bosně a Srbsku. Tento krok pomůže zahájit veřejnou debatu a zvýšit povědomí občanů obou zemí o integračním procesu a podporovat rozvoj tlaku veřejnosti a expertů na státní instituce.

Posílení vlivu a přeshraniční spolupráce mezi NNO v Bosně a Hercegovině a Srbsku o evropské integraci (od roku 2011)

Hlavní myšlenkou projektu je umožnit vytvoření koalic nevládních organizací a expertů zaměřených na proces evropské integrace v Bosně a Srbsku. Tento krok pomůže zahájit veřejnou debatu a zvýšit povědomí občanů obou zemí o integračním procesu a podporovat rozvoj tlaku veřejnosti a expertů na státní instituce.

Zdravá občanská společnost – úspěšný stát (posílení kapacit egyptské občanské společnosti) (2011)

Záměrem projektu je pomoct Egyptu vybudovat partnerské a efektivní vztahy mezi státem a občanskou společností. Prostředkem k naplnění záměru bude sdílení české zkušenosti, která by měla egyptským aktérům sloužit k prosazení zdravého vztahu mezi občanskou společností a státem, vztahu, který je založený na právech a povinnostech obou stran, a na jejich partnerském postavení.

Mapování možností zemí V4 při posilování občanské společnosti v Srbsku a Gruzii (od roku 2009)

Tříletý mezinárodní projekt pod vedením Centre for EU Enlargement Studies je zaměřený na důkladné mapování podpory donorů občanské společnosti v Srbsku a Gruzii. Výzkum se zaměřuje na asistenční projekty občanské společnosti a oblasti, kam směřuje největší pomoc donorů.

Jak spolu hovořit? Vytvoření mechanizmu politického dialogu mezi zástupci NNO a orgánů veřejné moci v Kosovu (2010)

Hlavním cílem projektu bylo posílení role občanské společnosti, konkrétně vybraných NNO, při tvorbě a implementaci veřejné politiky a jejich schopnosti vést strukturovaný politický dialog se státními orgány prostřednictvím využití dlouholetých zkušeností vybraných NNO a odborníků z České republiky.

E-mail:
WWW: www.europeum.org
Telefon: +420 221 610 206