Burma Center Prague

Posláním BCP je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu tím, že analyzuje dění v Barmě a informuje a zapojuje evropskou veřejnost, vytváří most a sítě mezi Evropou a Barmou, zajišťuje potřebné služby Barmáncům, zejména vzdělávání a pomoc uprchlíkům pro integraci, a podporuje posílení dovedností Barmánců a jejich aktivní účast při transformaci Barmy.

E-mail: bcp@burma-center.org

www: http://www.burma-center.org 

Telefon: +420 608 348 146