Kdo jsme

Asociace českých neziskových organizací působících v oblasti demokratizace, podpory občanské společnosti a lidských práv ve světě.

Naše mise

„Kdekoli a kdykoli ve službě demokracii, lidským právům a občanské společnosti.“

Cíle

  • Přispívat k celospolečenskému konsensu o nutnosti podpory demokracie a lidských práv a obhajovat její místo v české a evropské zahraniční politice
  • Podporovat demokracii, lidská práva a občanskou společnost, kdekoli jsou v ohrožení
  • Pomáhat v zemích, které dosud nemají všeobecně uznávané demokratické uspořádání státní moci, jakož i v zemích, které v současné době procházejí procesem transformace k demokracii
  • Usnadňovat výměnu informací a zkušeností mezi členskými organizacemi
  • Aktivně spolupracovat s obdobnými zahraničními subjekty, především v zemích Evropské unie
  • Zefektivňovat českou transformační spolupráci

Kdo jsme

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí. Stavíme zejména na dnes již solidních základech významného segmentu českého neziskového sektoru realizujícího tzv. transformační spolupráci, na zkušenostech a know-how v oblasti přechodu k demokracii, ale také na pocitu spoluzodpovědnosti za demokratický vývoj v těch méně šťastných zemích než je Česká republika. Na půdě DEMAS proto nalézáme společné zájmy a hodnoty, což nám umožňuje efektivní spolupráci s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků na poli lidských práv.

DEMAS je

  • bránou k informacím o české transformační spolupráci
  • platformou pro spolupráci, koordinaci, sdílení informací a zkušeností
  • cestou k praktické podpoře lidských práv a demokracie v zahraničí
  • vodítkem pro vaši efektivní podporu lidských práv a demokracie