Členové Demas

Agora Central Europe

Občanské sdružení Agora Central Europe bylo založeno v roce 1998 s cílem přispět ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany.

Amnesty International

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Je mezinárodním dobrovolným hnutím lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv, a chtějí se mu postavit.

Arcidiecézní charita Praha

Významnou činností Arcidiecézní charity Praha je rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Specializuje se na pomoc v oblastech vzdělávání, zdravotní péče a prevence a komunitního rozvoje.

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů.

CEELI Institute

CEELI Institut je nevládní nezisková organizace zaměřená na posilování vlády práva prostřednictvím tréningů a vzdělávání pro právní profesionály a občanskou společnost.

Centrum pro komunitní práci

(CpKP)

CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru

Centrum pro studium demokracie a kultury

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) je nezávislá nezisková vzdělávací a kulturní organizace založená ve formě občanského sdružení v srpnu 1993 v Brně.

CEVRO

CEVRO bylo založeno v roce 1999 jako nezisková organizace na podporu rozvoje demokracie v České republice i ve světě.

Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování demokracie a lidských práv ve světě.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je nezisková, nepolitická a nezávislá instituce.

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko bylo založeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku.

Nadace Forum 2000

Forum 2000 založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem.

Transitions

Transitions je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je napomáhat rozvoji nezávislé žurnalistiky v 29 postkonfliktních transformačních, převážně postkomunistických, zemích.

Transparency International Česká republika

Mapuje stav korupce v České republice a aktivně přispívá k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International.

Přílohy