Členové Demas

Agora Central Europe

Občanské sdružení Agora Central Europe bylo založeno v roce 1998 s cílem přispět ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany.

Amnesty International 

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Je mezinárodním dobrovolným hnutím lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv, a chtějí se mu postavit.

Arcidiecézní charita Praha

Významnou činností Arcidiecézní charity Praha je rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Specializuje se na pomoc v oblastech vzdělávání, zdravotní péče a prevence a komunitního rozvoje.

Arnika

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů.

CEELI Institute

CEELI Institut je nevládní nezisková organizace zaměřená na posilování vlády práva prostřednictvím tréningů a vzdělávání pro právní profesionály a občanskou společnost.

Centrum pro komunitní práci

(CpKP)

CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru

Centrum pro lidská práva a demokracii

Centrum pro lidská práva a demokracii (Czech Centre for Human Rights and Democracy) je akademický spolek zaměřující se na nestranný odborný výzkum témat spojených s ochranou lidských práv.

Češi Tibet Podporují

Spolek Češi Tibet podporují vznikl v návaznosti na předchozí neformální aktivity svých členů a členek a v reakci na zhoršenou domácí politickou situaci, kdy se vrcholní představitelé státu odklonili od tradiční podpory Tibetu.

Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování demokracie a lidských práv ve světě.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je nezisková, nepolitická a nezávislá instituce.

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko bylo založeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku.

Nadace Forum 2000

Forum 2000 založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem.

Transitions

Transitions je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je napomáhat rozvoji nezávislé žurnalistiky v 29 postkonfliktních transformačních, převážně postkomunistických, zemích.

Transparency International Česká republika

Mapuje stav korupce v České republice a aktivně přispívá k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International.