Členové Demas

Agora Central Europe

Občanské sdružení Agora Central Europe bylo založeno v roce 1998 s cílem přispět ke zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany.

Amnesty International 

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Je mezinárodním dobrovolným hnutím lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv, a chtějí se mu postavit.

Arcidiecézní charita Praha

Významnou činností Arcidiecézní charity Praha je rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Specializuje se na pomoc v oblastech vzdělávání, zdravotní péče a prevence a komunitního rozvoje.

Arnika

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

Burma Prague Center

Posláním BCP je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

Asociace pro mezinárodní otázky

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů.

CEELI Institute

CEELI Institut je nevládní nezisková organizace zaměřená na posilování vlády práva prostřednictvím tréningů a vzdělávání pro právní profesionály a občanskou společnost.

Centrum pro komunitní práci

CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru

Češi Tibet Podporují

Spolek Češi Tibet podporují vznikl v návaznosti na předchozí neformální aktivity svých členů a členek a v reakci na zhoršenou domácí politickou situaci, kdy se vrcholní představitelé státu odklonili od tradiční podpory Tibetu.

Člověk v tísni

Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování demokracie a lidských práv ve světě.

Gulag.cz

Organizace Gulag.cz se zabývá fenoménem vězeňského systému Gulag a obecně i sovětským totalitním režimem. Klade si za cíl sdílet a šířit informace o sovětském Gulagu a všem, co s ním souvisí, včetně souvislostí s Československem a dalšími zeměmi. 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je nezisková, nepolitická a nezávislá instituce.

Integria

Nezisková organizace má za cíl přispívat k posilování demokratické  integrity, globální spravedlnosti a principu právního státu, a to jak v ČR, tak v zahraničí

Občanské Bělorusko

Občanské Bělorusko bylo založeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku.

Nadace Forum 2000

Forum 2000 založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem.

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE 

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické, která pomáhá tisícům klientů v nepříznivých životních situacích a ve své práci a poslání vychází z křesťanských hodnot.

Transitions

Transitions je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je napomáhat rozvoji nezávislé žurnalistiky v 29 postkonfliktních transformačních, převážně postkomunistických, zemích.

Transparency International Česká republika

Mapuje stav korupce v České republice a aktivně přispívá k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International.