Činnost

  • Zastupujeme lidskoprávní a demokratizační segment českého nevládního sektoru vůči domácím i zahraničním partnerům z řad nevládních organizací, donorů, státních institucí, politiků, mezinárodních organizací či výzkumných center.
  • Pomáháme navazovat vztahy mezi českými a zahraničními nevládními organizacemi působícími v oblasti lidských práv a demokratické transformace.
  • Pracujeme na zviditelňování českých lidskoprávních a demokratizačních aktivit v médiích a mezi odbornou i širokou veřejností.
  • Pořádáme semináře, konference, workshopy a kulaté stoly na témata spojená s otázkami demokratizace, lidských práv a občanské společnosti.
  • Hájíme stanoviska a zájmy členských organizací před institucemi Evropské unie.
  • Pomáháme nalezení shody na společných stanoviscích členských organizací v oblasti české a evropské politiky transformační spolupráce a demokratizace.
  • Usnadňujeme členským organizacím fundraising, aktivně vyhledáváme nové finanční zdroje a příležitosti pro mezinárodní spolupráci.