CEELI Institute

CEELI Institut (Central and Eastern European Law Initiative) je nevládní nezisková organizace poskytující právní tréningy a vzdělávání. Naší misí je pomáhat budovat mezinárodní společenství profesionálů prosazujících vládu práva.
Spolupracujeme se soudci, právníky a dalšími profesionály ze  zemí v transformačním procesu, s cílem podpořit spravedlivé, transparentní a účinné soudnictví, dobře fungující instituce, pomoci budovat respekt k lidským právům a rozvoj tržní ekonomiky.

E-mail:
WWW: www.ceeliinstitute.org
Telefon: +420 222 518 576