CEELI Institute

CEELI Institut je nezávislá nevládní nezisková organizace, zaměřená na posilování vlády práva prostřednictvím mezinárodních tréningů a vzdělávání pro právní profesionály. Institut tak pracuje se soudci, vyšetřovateli, právníky a občanskou společností na programech zaměřených na budování transparentního a nezávislého soudnictví, posilování demokratických institucí, boj proti korupci, překlenování konfliktů, obranu lidských práv a podporu právníků a občanské společnosti v represivních prostředích. Od založení v roce 2000 pracoval CEELI Institut s více než 10,000 soudci, vyšetřovateli, právníky, novináři a zástupci občanských iniciativ z více než 45 zemí. 

E-mail: marek.svoboda@ceeli.eu
WWW: www.ceeliinstitute.org
Telefon: +420 222 518 576