FORUM 2000: November Bulletin

Content: Ukrainian Refugees in Central and Eastern Europe, Velvet revolution, the dangerous consequences of silence, Qatar and Sportwashing, The Politics of Enemies, legal obstacles of Iran’s protesters

TI: Listopadový zpravodaj

Obsah: Zákon o ochraně oznamovatelů,„zahraniční agenti“ v Rusku, Národní sportovní agentura, prezidentská kampan, rozsudek Soudního dvora EU v otázce skutečných vlastníků