Integria

Integria je zapsaným ústavem od roku 2023. Nezisková organizace má za cíl přispívat k posilování demokratické integrity, globální spravedlnosti a principu právního státu, a to jak v ČR, tak v zahraničí, zejména skrze realizaci výzkumů, tvorbu analýz a publikací, organizování odborných seminářů a konferencí, vyvíjení advokačních a osvětových aktivit, budování kapacit a přeshraniční spolupráci.

E-mail: Integria@integria.cz

WWW: https://www.integria.cz/