Občanské Bělorusko

Spolek Občanské Bělorusko byl založen (tehdy jako “Mezinárodní (občanské) sdružení” v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku.

Občanské Bělorusko usiluje o přenos české zkušenosti se společenskou a politickou transformací do Běloruska. Aktuálně podporuje mladé aktivisty a (povětšinou) neformální běloruské spolky jak přímo v Bělorusku, tak v blízkých zemích (zejména Polsko a Česko), a to formou vzdělávání, výměny informací, konzultací a přímé podpory vybraných projektů. Občanské Bělorusko je také jedním z partnerů v mezinárodním projektu Evropského rádia pro Bělorusko a spolupodílelo se na založení běloruského Domu lidských práv ve Vilniusu.

Zakladatelé a členové sdružení:

  • Václav Havel, dramatik, spisovatel, bývalý prezident České republiky
  • Petr Bratský, senátor Parlamentu České republiky
  • Jan Ruml, bývalý ministr vnitra a senátor
  • Petruška Šustrová, překladatelka a novinářka
  • Jaromír Štětina, senátor Parlamentu České republiky, původním povoláním novinář
  • Martin Vidlák, spolupracovník Václava Havla
E-mail: info@civicbelarus.eu
WWW: www.civicbelarus.eu
Telefon: +420 774 522 733