Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko

Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko bylo založeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti a svobodných médií v Bělorusku. Sdružení usiluje o podporu nevládních a neziskových organizací v Bělorusku, včetně těch občanských iniciativ, které byly režimem Alexandra Lukašenka zbaveny možnosti působit legálně. Cílem sdružení je podporovat rozvoj běloruských nevládních organizací a rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci s českými partnery. Občanské Bělorusko též usiluje o přenos české zkušenosti se společenskou a politickou transformací do Běloruska. Občanské Bělorusko je také jedním z partnerů v mezinárodním projektu Evropského rádia pro Bělorusko a spolupodílelo se na založení běloruského Domu lidských práv ve Vilniusu.

Zakladatelé a členové sdružení:

  • Václav Havel, dramatik, spisovatel, bývalý prezident České republiky
  • Petr Bratský, senátor Parlamentu České republiky
  • Jan Ruml, bývalý ministr vnitra a senátor
  • Petruška Šustrová, překladatelka a novinářka
  • Jaromír Štětina, senátor Parlamentu České republiky, původním povoláním novinář
  • Martin Vidlák, spolupracovník Václava Havla

Ředitelkou sdružení je Petruška Šustrová.

E-mail: info@civicbelarus.eu
WWW: www.civicbelarus.eu
Telefon: +420 774 522 733