Občanské Bělorusko

Spolek Občanské Bělorusko byl založen (tehdy jako “Mezinárodní (občanské) sdružení” v roce 2004 s cílem všestranně podporovat demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku.

Občanské Bělorusko usiluje o přenos české zkušenosti se společenskou a politickou transformací do Běloruska. Aktuálně podporuje mladé aktivisty a (povětšinou) neformální běloruské spolky jak přímo v Bělorusku, tak v blízkých zemích (zejména Polsko a Česko), a to formou vzdělávání, výměny informací, konzultací a přímé podpory vybraných projektů. Občanské Bělorusko je také jedním z partnerů v mezinárodním projektu Evropského rádia pro Bělorusko a spolupodílelo se na založení běloruského Domu lidských práv ve Vilniusu.

E-mail: info@civicbelarus.eu

WWW: www.civicbelarus.eu