Amnesty International

Amnesty International usiluje o dodržování lidských práv na celém světě. Je mezinárodním dobrovolným hnutím lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv, a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se obětí bezpráví a usilují o systémové změny na úrovni států i mezinárodního společenství. Práce Amnesty International se zakládá na spolehlivém výzkumu. Amnesty mění svět. A to jen díky podpoře tisíců lidí z celého světa.

Mezi hlavní cíle Amnesty International patří zejména propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny, zrušení trestu smrti a zastavení mučení, ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech, odstranění diskriminace a boj proti chudobě nebo zajištění práv uprchlíků a migrantů.

Amnesty International má v současné době přes 10 milionů členů a sympatizantů ve více než 150 zemích světa. Česká sekce funguje od roku 1991 a v současné době má cca 4000 členů a podporovatelů.

E-mail: amnesty@amnesty.cz

WWW: www.amnesty.cz

Telefon: +420 607 023 305