DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


11. ročník festivalu Jeden svět

Jedenáctý ročník festivalu dokumentárních filmů s lidsko-právní tematikouJeden svět pořádaný společností Člověk v tísni se bude letos konat v Praze od 11. do 19. března, v průběhu března a dubna se dále uskuteční ve 29 městech po celé České republice. Zároveň si tímto též připomínáme 20 let demokracie ve filmu.

Cena Homo Homini

Cena Homo Homini, jíž společnost Člověk v tísni každoročně uděluje osobám, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, letos putuje vězněnému čínskému disidentovi Liou Siao-po a symbolicky i všem signatářům Charty 2008.