DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Filmově debatní večer Máte právo vědět

Poslední předprázdninový filmově-debatní večer proběhne v Národní technické knihovně ve čtvrtek 10.6.  2010 od 19:00, tentokrát s podtitulem Jak se rodí asijští tygři.