DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Konference „Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum“

Ve dnech 5.-6. května 2009 v Praze uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky mezinárodní expertní konference Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum, oficiální doprovodnou akci českého předsednictví v Radě EU.

EUROPEUM Konference Transaltantic Relations 2009

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Friedrich Ebert Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci TRANSATLANTICKÉ VZTAHY 2009 – ŠANCE PRO NOVÝ ZAČÁTEK?

Konference Eastern Partership: Towards Civil Society Forum

Členové pracovních skupin Demas participují na jednotlivých workshopech konference Eastern Partership: Towards Civil Society Forum, kterou jako oficiální doprovodnou akci českého předsednictví EK pořádá Asociace pro mezinárodní otázky, více informací zde.

Splečnost Člověk v tísni si dovoluje pozvat na představení bělosruského Svobodného divadla Generation Jeans a na film o současném Bělorusku Kingdom of Dead Mice

Splečnost Člověk v tísni si dovoluje pozvat na představení bělosruského Svobodného divadla Generation Jeans a na film o současném BěloruskuKingdom of Dead Mice

Mezinárodní trestní soud

Člověk v tísni, EUROPEUMObčanské Bělorusko se v rámci Koalice pro mezinárodní trestní soud připojily k otevřenému dopisu adresovanému prezidentu Václavu Klausovi, v němž prezidenta vybízí k podepsání listiny k ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu.