DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


EUROPEUM Eastern Monitor

Western Balkans – last call to avoid permanent stagnation? 2016 Progress Reports Assessment.

The Future President

Amnesty spouští printovou kampaň The Future President, která odkazuje na digitální projekt o ruském vězení Prisonexit.org.