Diskuse u kulatého stolu: výzvy, kterým čelí občanská společnost v České republice

Ve čtvrtek 5. března 2020 se v Pražském kreativním centru setkaly téměř tři desítky zástupců neziskového sektoru, státní správy, akademického prostředí i businessu k diskuzím na téma Podpora občanské společnosti prostřednictvím pro bono služeb soukromého sektoru a Občanská angažovanost mladých a studentů. Setkání uspořádala asociace DEMAS ve spolupráci s maďarskou pobočkou evropské pro bono sítě PILnet. Diskuze se zaměřily na aktuální problémy, kterým čelí organizovaná občanská společnost (nejen) v České republice, na existující nástroje podpory občanské společnosti a formy spolupráce a podpory mezi občanským a soukromým sektorem. Závěry ve formě dvou briefing paperů můžete najít níže a v sekci Analýzy a publikace.

Přílohy