Analýzy a publikace

Občanská společnost

 • DEMAS ve spolupráci s maďarskou pobočkou evropské pro bono sítě PILnet uspořádal 5. března 2020 dvě navazující diskuse u kulatého stolu o současných problémech a výzvách, kterým čelí organizovaná občanská společnost (nejen) v České republice. Diskusí na téma Podpora občanské společnosti prostřednictvím pro bono služeb soukromého sektoru Občanská angažovanost mladých a studentů se zúčastnily na tři desítky zástupců neziskového sektoru, státní správy, akademického prostředí i businessu vnikly dva briefing papery, které můžete najít níže.

Česká zahraniční politika

Evropská unie

HRDN

 • HRDN “Do’s and Don’ts” for the EP on HRDs – The European Parliament is a great ally of human rights defenders worldwide, with many individual cases mentioned in the monthly urgency resolutions, and declarations by individual MEPs or Chairs. But can the EP do more in its public diplomacy on HRDs? Read more in HRDN’s paper on “Do’s and Don’ts for the EP on HRDs.

Místní správa

 • Dopad místních referend na politickou angažovanost v českých obcích v letech 2002-12 – Tomáš Dvořák, Jan Zouhar a Jakub Novák (EUROPEUM) přináší ve své analýze výsledky unikátního výzkumu, který poprvé v českém kontextu zjišťoval, jaký má přímá demokracie v České Republice na lokální úrovni vliv na další politickou angažovanost občanů.
 • Metodika tvorby participativního rozpočtu – Tato metodika je určena těm, kteří potřebují jednoduchý a srozumitelný nástroj k přípravě participativního rozpočtu ve svém městě. Ať jste politik, aktivní občan, nebo úředník, najdete v ní praktický návod k tomu, jak participativní rozpočet připravit, jak ho realizovat a také na co si dát pozor při implementaci jeho výsledků. Autorem metodiky je AGORA Central Europe.
 • Participativní rozpočet: Participativní rozpočet dobře funguje v některých zahraničních městech, u nás se teprve rozebíhá. Pro inspiraci českým radnicím i dalším zájemcům jsme připravili e-brožurku případových studií participativních rozpočtů z Polska (Dabrowa Gornicza, Walbrzych) a Slovenska (Bratislava – Nové Mesto, Banská Bystrica). Stáhněte si e-brožurku ZDE.

Východní partnerství

 • 10 Years of Eastern Partnership: From Prague to Brussels and How to Proceed? V květnu 2019 oslavila politika Východního partnerství své desáté výročí. Nyní prochází procesem strategické reflexe své budoucnosti. Policy paper Pavla Havlíčka hodnotí uplynulou dekádu politiky Východního partnerství, její úspěchy a selhání a představuje možná řešení hlavních úkolů a výzev, před kterými EU i státy Východního partnerství aktuálně stojí.
 • Eastern Partnership: from the EaP summit to the debate on the new Multiannual Financial Framework – Věra Řiháčková Pachta o projektu Evropské unie ‘Východní partnerství’ v kontextu plánovaného Víceletého finančního rámce na rok 2021-2027: ’We are in the middle of the major battle over the next EU Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027. Eastern neighbourhood and Eastern Partnership policy is only one of many issues on the table. At the same time, the decisions taken in the next couple of months by the EU Council, European Parliament and in trialogue with the European Commission on the Commission’s legislative proposal of the new Neighbourhood, Development, and International Cooperation Instrument (NDICI), will largely shape not only the financial modalities of the policy delivery but also send strong political signals to the partner countries on where EU stands at the moment. And the signals might not be exactly what at least some of the Eastern neighbours are hoping.’
 • How to lose Russia in 10(0) days: Ukraine’s delicate balance – Another contribution to the EASTERN MONITOR series by Nelly Tomčíková deals with the Association Agreement between Ukraine and EU (EUROPEUM).
 • The European Answer to the Eurasian Challenge for Eastern Europe – Mezinárodní studie s názvem “The European Answer to the Eurasian Challenge for Eastern Europe” byla vydaná nadací Charta 97 za podpory Mezinárodního visegrádského fondu. Projektová manažerka EUROPEUM, Nelly Tomčíková, do ní přispěla článkem týkajícím se vzájemných vztahů EU s Ukrajinou.
 • More Effective EU Democracy Support in the Eastern Partnership – Cílem publikace je, aby politické trendy v rámci států Východního partnerství odpovídaly na krátkodobá a střednědobá politická doporučení. EU by měla být schopna tato doporučení představit skrze revizi vlastních nástrojů na podporu demokracie, a to zejména v rámci Evropské politiky sousedství a hodnocením Evropských nástrojů sousedství. Autory jsou Miriam Lexmann, Věra Řiháčková (EUROPEUM), Márton Ugrósdy a Richard Youngs.
 • ENP Review – Towards effective EU action in the Eastern neighbourhood? – Nová publikace Věřy Řiháčkové ze série EUROPEUM Eastern Monitor se věnuje kritické revizi hodnocení Evropské politiky sousedství.
 • The Limits of Enlargement-Lite: European and Russian Power in the Troubled Neighbourhood

Visegradská spolupráce

 • Trendy visegrádských zahraničních politik 2019 – Asociace pro mezinárodní otázky realizovala v červenci a srpnu 2019 průzkum mezi klíčovými aktéry zahraniční politiky v zemích V4. Politici, úředníci, novináři, výzkumníci či zástupci byznysu odpovídali na otázky týkající se vnímání současných zahraničněpolitických jevů i jejich očekávání do budoucna. Výsledky průzkumu přinášejí unikátní vhled do toho, jak tvůrci politiky přemýšlejí o zahraniční politice.
 • France and the V4 in a multi-speed Europe: rough times ahead? – Martin Michelot (EUROPEUM) se ve svém nejnovějším policy paperu věnuje vztahům Francie a zemí V4 z perspektivy strategie E. Macrona, možného vícerychlostního scénáře a francouzsko-německé politické iniciativě; v závěru pak představuje možnosti a příležitosti spolupráce v dlouhodobém časovém měřítku.
 • Rethinking V4’s Eurozone Dilemmas after the UK Referendum – V čem se liší postoje zemí V4 k tématům, která aktuálně řeší eurozóna? S jakými problémy se musí potýkat a jak je chtějí řešit? Co se změní očekávaným odchodem Velké Británie – největší unijní ekonomiky, která nepoužívá společnou evropskou měnu? Pět autorů ze zemí Visegrádské skupiny shrnuje postoje svých států v novém policy paperu. Vysvětlují specifika pozic jejich zemí a popisují možný budoucí vývoj. (AMO)
 • Understanding New Polish Intermarium: Trap or Triumph for the Visegrad Group? – Vít Dostál (AMO) ve svém policy paperu analyzuje ideologická východiska, ze kterých čerpá současná polská středoevropská politika, a zkoumá konkrétní sektorové iniciativy, na které se Polsko prioritně zaměří. Bude PL V4 PRES znamenat obrat v dosavadním směřování Visegrádské skupiny?

Různé

 • CEVRO Democracy Guide – This practical guide is chronicling the democratic transition experience of different countries to help reformers, who are in charge of democratization processes in their home countries, to deal with issues involving security services during transition. 
 • Czechs Weigh Human Rights Against Business –  ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal se v analýze Inter Press Service vyjádřil na téma lidskoprávní agendy v zahraniční politice.
 • NGOs and the Judiciary – Watchdog Activities, Interactions, Collaboration, Communication – The report establishes key recommendations and good practice guidance for civil society organizations that are engaged in monitoring of the judiciary and judicial function. The recommendations have general applicability well outside the context of Central and Eastern Europe, and are models for NGO watchdog activities, and for NGO interaction with the judiciary (CEELI Institute).
 • Metodická příručka: Jak pracovat s příběhy menšin ve výuce – Amnesty představuje metodickou příručku pro pedagogy, která nabízí praktické nástroje a materiály využitelné při práci s tématy menšin, stereotypů a diskriminace ve výuce. Vychází z příběhů devíti inspirativních zástupců menšin, jejichž osudy jsou zpracované ve studentům blízké formě komiksů. Diskuzi k jednotlivým menšinám podpoří přehledně zpracované informace a fakta, které upřesňují možné nejasnosti a nejčastější mýty.
 • Amnesty International policy on state obligations to respect, protect and fulfil the human rights of sex workers – Strategie Amnesty International je výsledkem více než dvouletých rozsáhlých celosvětově vedených konzultací, uvážlivých přezkoumání věcných důkazů i mezinárodních standardů v oblasti lidských práv a v neposlední řadě výzkumů vedených přímo v terénu.
 • Prezidentské volby v USA a obchodní politika Clintonové a Trumpa – Americký prezidentský volební systém a postoje Hillary Clintonové a Donalda Trumpa k dosavadní obchodní politice USA ve svém briefing paperu rozebírají Jakub El-Ahmadieh (AMO) a Kryštof Kruliš.
 • „REFUGEES WELCOME INDEX“ Amnesty – Refugees Welcome Index (Index míry ochoty k přijímání uprchlíků) vznikl na základě globálního průzkumu, který získal odpovědi více než 27 000 lidí. Provedla ho mezinárodně uznávaná poradenská společnost GlobeScan a řadí 27 zemí ze všech kontinentů na základě ochoty lidí přijmout uprchlíky do své země, svých měst, sousedství a domovů.
 • Zapracování NATO do Globální strategie Evropské unie: chybějící propojení? – Nové vydání série EUROPEUM BRUSSELS MONITOR od Martina Michelota pojednává o spolupráci EU a NATO v rámci Globální strategie Evropské unie.
 • Nová Hedvábná cesta: výzvy a příležitosti – Společný research paper Václava Kopeckého, Václava Lídla, Alice Rezkové a Michala Vodrážky, vydaný pod Asociací pro mezinárodní otázky AMO, se věnuje nové čínské iniciativě Hedvábná cesta 21. století.