Analýzy a publikace

Občanská společnost a demokracie

 • DEMAS ve spolupráci s maďarskou pobočkou evropské pro bono sítě PILnet uspořádal 5. března 2020 dvě navazující diskuse u kulatého stolu o současných problémech a výzvách, kterým čelí organizovaná občanská společnost (nejen) v České republice. Diskusí na téma Podpora občanské společnosti prostřednictvím pro bono služeb soukromého sektoru Občanská angažovanost mladých a studentů se zúčastnily na tři desítky zástupců neziskového sektoru, státní správy, akademického prostředí i businessu vnikly dva briefing papery, které můžete najít níže.
 • CEVRO Democracy Guide – This practical guide is chronicling the democratic transition experience of different countries to help reformers, who are in charge of democratization processes in their home countries, to deal with issues involving security services during transition. 
 • NGOs and the Judiciary – Watchdog Activities, Interactions, Collaboration, Communication – The report issued by CEELI Institute establishes key recommendations and good practice guidance for civil society organizations that are engaged in monitoring of the judiciary and judicial function. The recommendations have general applicability well outside the context of Central and Eastern Europe, and are models for NGO watchdog activities, and for NGO interaction with the judiciary
 • Speaking Up: Protecting Whistleblowers in Central and Eastern Europe. This report by CEELI focuses on efforts of individual European Union (EU) member states to implement, via their own national laws, the recent EU Directive 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of European Union law. The new EU Directive aims to provide world-class whistleblowing protections for those who speak up against wrongdoing. If successfully implemented, the Directive has the potential to have a transformative impact on governance, integrity and anti-corruption efforts in the EU.
 • Metodická příručka: Jak pracovat s příběhy menšin ve výuce – Amnesty International ČR představuje metodickou příručku pro pedagogy, která nabízí praktické nástroje a materiály využitelné při práci s tématy menšin, stereotypů a diskriminace ve výuce. Vychází z příběhů devíti inspirativních zástupců menšin, jejichž osudy jsou zpracované ve studentům blízké formě komiksů. Diskuzi k jednotlivým menšinám podpoří přehledně zpracované informace a fakta, které upřesňují možné nejasnosti a nejčastější mýty.
 • „REFUGEES WELCOME INDEX“ Amnesty – Refugees Welcome Index (Index míry ochoty k přijímání uprchlíků) vznikl na základě globálního průzkumu, který získal odpovědi více než 27 000 lidí. Provedla ho mezinárodně uznávaná poradenská společnost GlobeScan a řadí 27 zemí ze všech kontinentů na základě ochoty lidí přijmout uprchlíky do své země, svých měst, sousedství a domovů.
 • Amnesty International policy on state obligations to respect, protect and fulfil the human rights of sex workers – Strategie Amnesty International je výsledkem více než dvouletých rozsáhlých celosvětově vedených konzultací, uvážlivých přezkoumání věcných důkazů i mezinárodních standardů v oblasti lidských práv i výzkumu vedeného přímo v terénu.
 • Report on the State of Civil Society in the EU and Russia: V roce 2018 provedl Pavel Havlicek celoroční výzkum stavu české občanské společnosti v rámci projektu EU-Russia Civil Society Forum „Stav občanské společnosti“, který se v roce 2018 dále zabýval Rumunskem, Irskem, Řeckem a Ruskem. Výzkum zahrnuje rozhovory s českými organizacemi občanské společnosti, příklady dobré praxe postupů a doporučení politik pro české a evropské decision-makery. Více informací o projektu i jeho předchozích i následujících vydáních naleznete na webu EU-Russia CSF.

Česká zahraniční politika

Evropská unie

HRDN

 • Global Analysis 2021. Front Line Defenders, one of HRDN members, launched its Global Analysis on the situation of human rights defenders (HRDs) at risk around the world. The report details the variety of risks, threats and attacks faced by HRDs around the world, and examples of HRDs continuing to defend and advance the rights of their communities and societies despite threats to their lives.
 • HRDN “Do’s and Don’ts” for the EP on HRDs – The European Parliament is a great ally of human rights defenders worldwide, with many individual cases mentioned in the monthly urgency resolutions, and declarations by individual MEPs or Chairs. But can the EP do more in its public diplomacy on HRDs? Read more in HRDN’s paper on “Do’s and Don’ts for the EP on HRDs.
 • How to make the European Parliament a more visible, consistent and coherent actorin defending human rights and democracyworldwide – Following the 2019 European Parliament elections, new members will take their seats within different parliamentary Committees. The Human Rights and Democracy Network (HRDN) believes that this is a timely moment to share recommendations, which would ensure thatthe European Parliament (EP) will be an important actor in defending democratic governance and human rightsworldwide, notably through its Subcommittee on Human Rights (DROI). With the backlash against human rights, the  shrinking space for civil society and attacks on human rights defenders in many countries, the EP must be more efficient than ever in defending EU values.
 • Civil Society on the Frontline: 5 Points for EU Action 2019-2024 – The Internal HRDN working group contributed to the development of ‘Civil Society on the Frontline: 5 Points For Action 2019-2024’ that is co-signed by over 30 networks and individual organizations.
 • The role of civil society organizations during and in a post-Covid-19 world – As a community of human rights organizations, HRDN has compiled resources from our members, partners and international organizations to help guide crisis responses, monitor, inform and assess the impact of COVID-19. We have clustered the resources under key rights and highlight the different ways in which civil society is contributing.

Místní správa

 • Digitální participace: jak vybrat vhodný nástroj pro vaši obec. Příručka je stručným průvodcem v rozhodování o tom, zdali se do vybraného nástroje zamýšleného k usnadnění přechodu do digitálního prostředí vyplatí investovat čas a peníze. “(…) Ve společnosti Agora CE využíváme různé digitální nástroje jako doplněk fyzických setkávání řadu let. Zejména během průzkumů a anket to byla vždy naprosto nezbytná pomůcka. Byla to radost, když jsme mohli začít využívat on-line nástroje pro pocitové mapování, překvapení, že setkání se mohou vcelku úspěšně odehrávat také virtuálně. Nyní jsme ve stádiu očekávání, zda někdo dokáže někde smysluplně vše skloubit a uchopit jako celek.”
 • Dopad místních referend na politickou angažovanost v českých obcích v letech 2002-12 – Tomáš Dvořák, Jan Zouhar a Jakub Novák (EUROPEUM) přináší ve své analýze výsledky unikátního výzkumu, který poprvé v českém kontextu zjišťoval, jaký má přímá demokracie v České Republice na lokální úrovni vliv na další politickou angažovanost občanů.
 • Metodika tvorby participativního rozpočtu – AGORA Central Europe připravila příručku pro všechny, kdo potřebují jednoduchý a srozumitelný nástroj k přípravě participativního rozpočtu ve svém městě. Ať jste politik, aktivní občan, nebo úředník, najdete v ní praktický návod k tomu, jak participativní rozpočet připravit, jak ho realizovat a také na co si dát pozor při implementaci jeho výsledků.
 • Participativní rozpočet: případové studie měst – Participativní rozpočet dobře funguje v některých zahraničních městech, u nás se teprve rozebíhá. Pro inspiraci českým radnicím i dalším zájemcům jsme připravili e-brožurku případových studií participativních rozpočtů z Polska (Dabrowa Gornicza, Walbrzych) a Slovenska (Bratislava – Nové Mesto, Banská Bystrica).

Východní partnerství

 • České Východní partnerství na prahu nové dekády. Česká politika vůči Východnímu partnerství se v uplynulých jedenácti letech vyznačovala velkou mírou personifikace, nerovnoměrností pozornosti v jednotlivých obdobích a rozporem mezi politickou a byrokratickou rovinou českého přístupu. Jakkoli stála česká diplomacie v květnu 2009 během předsednictví EU, společně s Polskem a Švédskem, u zrodu tohoto projektu, v pozdějších letech se míra jejích ambicí vůči této oficiálně deklarované zahraničněpolitické prioritě někdy posouvala až do pouhé rétorické roviny.
 • 10 Years of Eastern Partnership: From Prague to Brussels and How to Proceed? & The Eastern Partnership at the Turn of its Tenth Anniversary: Where Have We Come Since Prague, and Where to Go Next? V květnu 2019 oslavila politika Východního partnerství své desáté výročí. Nyní prochází procesem strategické reflexe své budoucnosti. Policy paper Pavla Havlíčka hodnotí uplynulou dekádu politiky Východního partnerství, její úspěchy a selhání a představuje možná řešení hlavních úkolů a výzev, před kterými EU i státy Východního partnerství aktuálně stojí.
 • Eastern Partnership: from the EaP summit to the debate on the new Multiannual Financial Framework – Věra Řiháčková Pachta o projektu Evropské unie ‘Východní partnerství’ v kontextu plánovaného Víceletého finančního rámce na rok 2021-2027: ’We are in the middle of the major battle over the next EU Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027. Eastern neighbourhood and Eastern Partnership policy is only one of many issues on the table. At the same time, the decisions taken in the next couple of months by the EU Council, European Parliament and in trialogue with the European Commission on the Commission’s legislative proposal of the new Neighbourhood, Development, and International Cooperation Instrument (NDICI), will largely shape not only the financial modalities of the policy delivery but also send strong political signals to the partner countries on where EU stands at the moment. And the signals might not be exactly what at least some of the Eastern neighbours are hoping.’
 • How to lose Russia in 10(0) days: Ukraine’s delicate balance – Another contribution to the EASTERN MONITOR series by Nelly Tomčíková deals with the Association Agreement between Ukraine and EU (EUROPEUM).
 • The European Answer to the Eurasian Challenge for Eastern Europe – Mezinárodní studie s názvem “The European Answer to the Eurasian Challenge for Eastern Europe” byla vydaná nadací Charta 97 za podpory Mezinárodního visegrádského fondu. Projektová manažerka EUROPEUM, Nelly Tomčíková, do ní přispěla článkem týkajícím se vzájemných vztahů EU s Ukrajinou.
 • More Effective EU Democracy Support in the Eastern Partnership – Cílem publikace je, aby politické trendy v rámci států Východního partnerství odpovídaly na krátkodobá a střednědobá politická doporučení. EU by měla být schopna tato doporučení představit skrze revizi vlastních nástrojů na podporu demokracie, a to zejména v rámci Evropské politiky sousedství a hodnocením Evropských nástrojů sousedství. Autory jsou Miriam Lexmann, Věra Řiháčková (EUROPEUM), Márton Ugrósdy a Richard Youngs.
 • ENP Review – Towards effective EU action in the Eastern neighbourhood? – Publikace Věřy Řiháčkové ze série EUROPEUM Eastern Monitor se věnuje kritické revizi hodnocení Evropské politiky sousedství.

Visegradská spolupráce

 • Trendy visegrádských zahraničních politik 2021 – Asociace pro mezinárodní otázky realizovala další z průzkumů mezi klíčovými aktéry zahraniční politiky v zemích V4. Politici, úředníci, novináři, výzkumníci či zástupci byznysu odpovídali na otázky týkající se vnímání současných zahraničněpolitických jevů i jejich očekávání do budoucna. Výsledky průzkumu přinášejí unikátní vhled do toho, jak tvůrci politiky přemýšlejí o zahraniční politice.
 • Illiberalism in the V4: pressure points and bright spots – Visegrádská skupina oslaví 30. výročí pádu komunismu v roce 2019. Politická scéna se od demokratického přechodu v regionu dramaticky změnila. Zpráva organizace Freedom House Nations in Transit Maďarsko již nepovažuje za „konsolidovanou demokracii“. Polsko se přiblížilo překročení tohoto prahu poté, co utrpělo největší pokles v historii průzkumu. V posledních 8 letech byl region charakterizován politickou nestabilitou a nízkou úrovní předvídatelnosti mezi politickými aktéry, které mají závažné důsledky pro stav demokracie a budoucnost evropské integrace. Tato studie podrobně analyzuje a srovnává vývoj v zemích Visegrádu a hledá prvky, které hrají roli v posilování iliberálních trendů ve střední Evropě.  Text byl vydán maďarskou organizací Political Capital za podpory Friedrich Naumann Foundation for Freedom, jedním z autorů je ředitel Výzkumného centra Vít Dostál.
 • New Security Challenges from a Visegrad 4 Perspective: Martin Michelot a Martin Macq přispěli úvodní kapitolou do nové publikace maďarského institutu IFAT na téma bezpečnostních výzev v rámci V4.
 • Warsaw Security Forum 2019: V4 Dialogue on Eastern Partnership: The project entitled “Warsaw Security Forum 2019: V4 Dialogue on Eastern Partnership” was carried out between May 2019 and January 2020 as part of the Casimir Pulaski Foundation’s annual flagship event: the Warsaw Security Forum (2-3 October 2019).
 • France and the V4 in a multi-speed Europe: rough times ahead? – Martin Michelot (EUROPEUM) se ve svém nejnovějším policy paperu věnuje vztahům Francie a zemí V4 z perspektivy strategie E. Macrona, možného vícerychlostního scénáře a francouzsko-německé politické iniciativě; v závěru pak představuje možnosti a příležitosti spolupráce v dlouhodobém časovém měřítku.
 • Rethinking V4’s Eurozone Dilemmas after the UK Referendum – V čem se liší postoje zemí V4 k tématům, která aktuálně řeší eurozóna? S jakými problémy se musí potýkat a jak je chtějí řešit? Co se změní očekávaným odchodem Velké Británie – největší unijní ekonomiky, která nepoužívá společnou evropskou měnu? Pět autorů ze zemí Visegrádské skupiny shrnuje postoje svých států v novém policy paperu. Vysvětlují specifika pozic jejich zemí a popisují možný budoucí vývoj. (AMO)
 • Understanding New Polish Intermarium: Trap or Triumph for the Visegrad Group? – Vít Dostál (AMO) ve svém policy paperu analyzuje ideologická východiska, ze kterých čerpá současná polská středoevropská politika, a zkoumá konkrétní sektorové iniciativy, na které se Polsko prioritně zaměří. Bude PL V4 PRES znamenat obrat v dosavadním směřování Visegrádské skupiny?

Různé

 • POLICY PAPER: Challenges in the Transatlantic Partnership: Are We Drifting Apart? V listopadu loňského roku EUROPEUM ve spolupráci s předním americkým think-tankem CEPA uspořádalo druhý ročník Transatlantic Policy Forum (TAPF). Tento uzavřený kulatý stůl poskytnul jedinečnou příležitost k otevřené diskuzi o zásadních tématech transatlantické spolupráce. A náš výzkumný spolupracovník Martin Michelot dal dohromady debrief a analýzu těchto debat.
 • Prezidentské volby v USA a obchodní politika Clintonové a Trumpa – Americký prezidentský volební systém a postoje Hillary Clintonové a Donalda Trumpa k dosavadní obchodní politice USA ve svém briefing paperu rozebírají Jakub El-Ahmadieh (AMO) a Kryštof Kruliš.
 • Nová Hedvábná cesta: výzvy a příležitosti – Společný research paper Václava Kopeckého, Václava Lídla, Alice Rezkové a Michala Vodrážky, vydaný pod Asociací pro mezinárodní otázky AMO, se věnuje nové čínské iniciativě Hedvábná cesta 21. století.
 • China‘s Sticks and Carrots in Central Europe: The Logic and Power of Chinese Influence – A new comparative study has revealed that China has been using a targeted mix of ‘carrots’ and ‘sticks’ to increase its influence in Central European countries. Findings reveal that China does not use a ‘one size fits all’ approach towards the Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia, instead relying on varying local political climates, existing geopolitical standing and level of bilateral interactions to shape its strategy and tactics in the region. The study was undertaken by the MapInfluenCE project and involved collaborative research across these four Central European nations.
 • Czechs Weigh Human Rights Against Business –  ředitel Nadace Forum 2000 Jakub Klepal se v analýze Inter Press Service vyjádřil na téma lidskoprávní agendy v zahraniční politice.