Z Bulletinu Arcidiecézní charity Praha

Celý bulletin si můžete přečíst zde.

Česká nemocnice v Ugandě má novou oční ambulanci

Díky podpoře českých dárců mů-žeme rozšiřovat služby naší nemocnice v Ugandě. Pomáháme s renovací, budováním nových oddělení, nákupem přístrojů i školením personálu. V loňském roce jsme díky darům vybudova-li zubní ordinaci a zakoupili dýchací přístroj, který zachraňuje životy předčasně narozených dětí. Letošním projektem je oční ambulance.

Jak pomáháme drobným podnikatelům v Zambii

Pandemie koronaviru negativně ovlivňuje i ekonomickou situa-ci obrovského množství lidí po celém světě. zajímalo nás, jak se daří lidem v zambii, kterým jsme v uplynulých letech pomohli v založení jejich podnikatelské živnosti.

O splněných snech indického chlapce Dinakara 

Když jsem chodil do čtvrté třídy, můj otec si vážně poranil nohu a byl na více než půl roku upoután na lůžko. Naše velká rodina (kromě rodičů mám ještě pět sester) tak byla odkázána pou-ze na maminčin skromný plat. Abychom vůbec měli z čeho žít, musel jsem se vzdát školy. (…)

Zemřel ugandský arcibiskup Cyprian Kizito lwanga, bývalý prezident caritas Africa

Na Bílou sobotu, 3. dubna 2021, zemřel náhle ve věku 68 let kampalský arcibiskup Cypri-an Kizito Lwanga. Od roku 2004 intenzivně spolupracoval s Arcidiecézní charitou Praha na rozvojových programech v Ugandě včetně Adopce na dálku®, České nemocnice v Buikwe a dalších.