Debata: Vietnam a práva žen

Vietnamem nedávno otřásl případ, při němž muž, který sexuálně napadl dívku ve výtahu, vyvázl s pokutou 200 000 vietnamských dongů, což je v přepočtu méně než 200 českých korun. Neadekvátní poplatek za napadení ženské důstojnosti vyvolal hlubší diskusi o současném postavení žen v zemi. Tisíce lidí se zapojily do nečekaně úspěšné místní kampaně proti sexuálnímu násilí na ženách s mottem “Kdy, když ne teď?”.

O právech žen a jejich postavení se ve Vietnamu mluví – a debatovat o tom budeme i my. Jak se práva žen historicky vyvíjela? Jakým největším problémům v současnosti vietnamské ženy čelí? A lze najít nějaké paralely ve výchově dívek ve Vietnamu a u nás?

Přijďte se dozvědět více o zemi, z níž pochází desítky tisíc lidí, žijících mezi námi!

Naše pozvání přijaly:

Marta Lopatková působí na ústavu Dálného východu FFUK, na oboru vietnamistika, kde vietnamistiku také vystudovala. Dlouhodobě se zabývá vietnamskou společností, dějinami a literaturou s akcentem na genderovou problematiku a mimoto také vietnamskou komunitou v ČR, a to jak obdobím předrevolučním, tak současností.

Mai Nguyenová je členkou skupiny VanLang, která se zabývá děním ve Vietnamu z perspektivy demokracie a lidských práv. Mimo jiné se podílela na překladu Havlových esejů do vietnamštiny. V Praze žije od roku 1991, v roce 2015 jí bylo z neuvedených důvodů znemožněno navštívit Vietnam.

Kateřina Pavelová vystudovala psychologii na Granadské Univerzitě ve Španělsku. Spolupracuje jako překladatelka s několika neziskovými organizacemi a věnuje se lektorování preventivních workshopů ve školách. V současnosti studuje magisterský obor Globální migrační a rozvojová studia, díky kterému absolvovala letní školu KNOTS ve Vietnamu.

Více informací na Facebook.