Veřejná sbírka na pomoc perzekuovaným běloruským občanům

Vážení podporovatelé Občanského Běloruska,

v souvislosti s posledními událostmi v Bělorusku, kdy bylo v průběhu pokojných protestů zadrženo několik stovek občanů, novinářů, ochránců lidských práv, občanských aktivistů a představitelů běloruské opozice, bychom Vám chtěli připomenout možnost pomoci těmto lidem skrze veřejnou sbírku, kterou na jejich podporu Občanské Bělorusko dlouhodobě organizuje.

Takto získané finanční prostředky budou využity např. na:

  • na podporu politických vězňů a jejich rodin v Bělorusku (např. léky pro vězně, podpora rodinám, které se často po uvěznění hlavního nebo jediného živitele ocitly v nouzi),
  • na podporu osob, které se staly oběťmi politických represí ze strany běloruských státních orgánů, a jejich rodin (např. v případech vyhození z práce nebo vyloučení ze školy z politických důvodů),
  • na poskytování právní pomoci obviněným a zatčeným v souvislosti s politickými událostmi v Bělorusku,
  • na podporu nevládních organizací a nezávislých médií, která se ocitla pod tlakem běloruských státních orgánů.

V případě zájmu můžete libovolnou finanční pomoc zaslat převodem na transparentní účet č.: 2900120912/2010. Pohyby na účtu pak můžete průběžně sledovat pod tímto odkazem: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2900120912

Za Vaši podporu a pomoc děkujeme!

Tým Občanského Běloruska