Transparency International ČR: dezinformační imunologie

Fake-news už tu s námi zůstanou a budeme se muset naučit s nimi žít, podobně jako jsme se naučili žít s civilizačními chorobami. Tímto sdělením zakončuje svůj monolog o fake-news analytik Josef Šlerka. Náš video-seriál Vaši imunitu vůči civilizační chorobě, které bychom mohli říkat třeba bujení zhoubných komunikačních procesů, určitě zvýší.

„Dezinformační imunologie…“ O co jde? Vybrali jsme devět nejpalčivějších témat spojených s digitální komunikací, devět problémů, devět jevů příznačných pro současnou sociální a mediální komunikaci. A oslovili jsme odborníky, aby o nich natočili krátký video-blog. Ale pozor. Žádné suché přednášky nečekejte, všichni to pojali hezky svižně a obvykle Vám svou věc i možnosti její nápravy zvládnou předestřít do pěti minut!

O čem konkrétně projekt je?

Jde nám o to, aby o tak složitých jevech, jako je info-laundering, ověřování pravdivosti politických výroků, dark-posting politické reklamy na Facebooku nebo šíření nenávistných útoků na sociálních sítích, hovořily nikoliv známé tváře, ale lidé, kteří se těmito problémy skutečně dlouhodobě zabývají. Pokud se právě oni dovedou zestručnit do několika minut, je to nejen atraktivní podívaná, ale přece jen se zachová také maximum odborné garance.

Dezinformační imunologie tedy primárně nechce popularizovat tato témata (to je úkol pro jiné). Jdeme na to z opačné strany a snažíme se popularizovat odborné poznatky a stanoviska. Nejde jen o problémy a negativní jevy (hate-speech, micro-targeting, fake-news), ale i o pozitivní fenomény nebo prostě činnosti, které v souvislosti s digitálními technologiemi v informační sféře nabyly na důležitosti (otevřený přístup k informacím, fact-checking).

Pro ty, kdo chtějí vědět víc, jsme připravili také doprovodný text, který doplňuje a usoustavňuje informace, jež jsou ve videu sděleny, a navede Vás na další zdroje nebo zajímavé filmy a související články.

Více o projektu a seznam epizod najdete na webu TI.