TOP 5 zářijových událostí v Bělorusku

Přezkušování běloruských advokátů zahájeno

Poté, co v srpnu tohoto roku rozhodlo běloruské Ministerstvo spravedlnosti o mimořádném přezkoušení některých advokátů z minské a mohylevské oblasti, začalo v záři  také konat. První přezkoušení proběhlo 12. září. Z 21 advokátů byla odebrána licence velmi zkušené advokátce, Anně Bachtině, která jako jedna z mála zastupuje obviněné v politických případech a mimo jiné obhajovala člena hnutí Bílé legie. Druhá vlna přezkoušení se uskutečnila 26. září, při které 8 ze 13 advokátů nezískalo atestaci. Budou přezkoušeni za šest měsíců. Z uvedených osmi advokátů jich pět zastupovalo obviněné také v případu „Bílá legie”. Běloruskénevládní organizace vydaly společné prohlášení odsuzující vměšování se ze strany státu do práce advokátů a odsuzují odebírání licencí a zastrašování advokátů.
Více >>

Protestní akce proti „Západu 2017“

Dne 8. září večer se sešlo několik set  lidí v centru Minsku, aby vyjádřili svůj nesouhlas s rusko-běloruským vojenským cvičením „Západ 2017“. V rámci této akce byla přijata rezoluce odsuzující agresivní politiku Ruska. Následně se účastníci přesunuli k památníku Vítězství, kde položili květiny k věčnému ohni. Akce skončila na náměstí Jakuba Kolasa, u pomníku partyzánům, kolektivní přísahou věrnosti Bělorusku. Organizátor akce, Mikola Statkevič, lídr Běloruského národního kongresu byl 26. září odsouzen k pěti dnům odnětí svobody za svolání akce. Dalšími odsouzenými k odnětí svobody či pokutám byli V. Někljaev, V. Sivčik, M. Adamovič, A. Žilko aj.
Více >>

Další pronásledování nezávislých novinářů

V září proběhly soudy se čtyřmi nezávislými novináři spolupracujícími s televizní stanicí Belsat. První soud se uskutečnil 7. září a odsoudil novinářku Alinu Skrebunovou k pokutě 640 BYN (7 200 Kč). 27. září byli odsouzení v Homelu novináři Kastus Žukovski (za poslední tři roky byl souzen 17x a na pokutách zaplati více než 50 tisíc Kč) a Andrej Tolčyn k pokutě 920 BYN (10 300 Kč). Hned další den byl zahájen soud s další novinářkou Larisou Sčyrjakovou, který byl následně odročen na 4. října. Všechny uvedené případy jsou politicky motivované a směřované především proti stanici Belsat. Jen od počátku své činnosti na konci dubna 2007 je televizní kanál terčem vládních represí. Čtyřikrát mu byla zamítnuta akreditace a otevření kanceláře v Bělorusku. 
Více >>

Zpráva OBSE o lidských právech

Dne 15. září zveřejnila Kancelář OBSE pro demokratické instituce a lidská práva zprávu za období let 2014 až 2016. Zpráva kritizuje Bělorusko za četné překážky v činnosti obránců lidských práv. Především zdůrazňuje, že je aktivistům odepírán vstup do věznic, jsou vystavováni svévolnému zatýkání, očerňujícím kampaním a cenzuře. Vládní struktury blokují webové stránky organizací hájících lidská práva, upírají jim registraci, a tak nemohou v zemi působit legálně, což může vést i k dvouletému vězení jejich představitelů. Zpráva OBSE zvlášť upozorňuje na případ Aleny Tankačové z organizace LawTrend, která byla vypovězena ze země a na tři roky jí byl odepřen vstup, zřejmě právě kvůli její činnosti v oblasti lidských práv. 
Více >>

Policejní razie v bytech aktivistů

Ráno 26. září zahájila policie domovní prohlídky u sociálních aktivistů v Minsku, konkrétně ředitelky Ekodomu M. Dubinoj, novinářky M. Kostyljančenko a dobrovolnice organizace Vjasna A.Kozljuk. Policejní razie byla pravděpodobně spojena se zapálením billboardu v Ivancevičích na konci července tohoto roku, na němž bylo uvedeno „Síla zákona je v jeho uplatňování“. Při raziích byli policisté ozbrojeni, chovali se agresivně, na zatýkané nevybíravě řvali. Všechny razie trvaly přibližně sedm hodin. Policie v bytech zabavila počítače, mobilní telefony a literaturu bez toho, aniž by vše uvedla do protokolu o zabavených věcech. „Nemůžeme zavírat oči před svévolnými prohlídkami,“ prohlásil po policejní akci Ales Bjaljacki, ředitel Centra pro lidská práva Vjasna.
Více >>