TOP 5 srpnových zpráv

Akce proti odborovým organizacím

Dne 2.8. v minské kanceláři nezávislého odborového svazu REP (Běloruská nezávislá odborová organizace pracovníků rozhlasového a elektronického průmyslu) a kanceláři Běloruského nezávislého odborového svazu ve městě Salihorsk proběhly prohlídky ze strany Oddělení finančního šetření. Důvodem bylo obvinění z neplacení daní. V rámci této akce byli zatčeni předseda REP Henadz Fedynič a jeho spolupracovník Ihar Komlik. Následně byli oba obviněni z neplacení daní. I.Komlik zůstává ve vazbě, H.Fedynič je stíhán na svobodě. Za oba zmíněné se postavily běloruské organizace hájící lidská práva a vydaly společné prohlášení, také mezinárodní odborové svazy požadují zastvení stíhání obou zmíněných představitelů. 
Více >>

Den solidarity s občanskou společností v Bělorusku

4. srpen je Mezinárodním dnem solidarity s občanskou společností v Bělorusku. Tento den byl vyhlášen v roce 2012, jako odpověď na zatčení Alese Bialitského, ředitele Centra na ochranu lidských práv „Vjasna“ a vyjádření podpory aktivistům, obráncům lidských práv, umělcům, intelektuálům aj. V tomto roce se v tento dne v Bělorusku neuskutečnily žádné veřejné akce, avšak na stránkáchhttp://by.soli-day.org/node/526bylo zveřejněno prohlášení, v němž byla vyjádřena podpora všem aktivistům a ochráncům lidských práv v jejich práci. 
Více >>

Běloruští novináři před soudem

Situace v Bělorusku pro nezávislé novináře je tristní. Od začátku roku zaplatili 11 tisíc dolarů na pokutách. V srpnu proběhl soud s šesti nezávislými novináři. Dne 24. 8. s novinářem TV kanálu Belsat, S.Ivaškevičem, který byl odsouzen k zaplacení pokuty v částce 420 BYN (185 EUR) za nelegální výrobu a distribuci mediální zprávy. Další čtyři novináři, S.Kovalev, E.Andreev, A.Silič a A.Arcybaševa, kteří spolupracují s TV Belsat, byli obviněni z nelegální výroby mediální zprávy a práce bez akreditace a odsouzení k zaplacení pokuty v částkách 1150 BYR (507EUR) a 805 BYR (355 EUR). Proti tomuto postupu běloruského režimu vystoupila organizace Reportéři bez hranic a vyzvala běloruskou vládu k ukončení tlaku na běloruské novináře. Bělorusko je hodnoceno v rámci Světového indexu svobody tisku na 153 místě ze 180 zemí. 
Více >>

Vězeň svědomí Dzmitry Palijenka

Dne 22.8. Amnesty International prohlásila Dzmitryje Palijenko vězněm svědomí a požaduje jeho okamžité propuštění. Dzmitry Palijenko byl odsouzen v říjnu 2016 za „násilí/hrozbě násilí proti osobě činné v trestním řízení“ během cyklistické akce, která se uskutečnila na konci dubna 2016. Přibližně 35 cyklistů projíždělo Minskem, aby vyjádřilo protest proti restrikcím namířeným na cyklisty. Nicméně krátce pro zahájení akce se policie násilně snažila cyklisty zadržet, někteří byli zatlačeni do policejních vozů, kde byli kopání a tlačeni k zemi. D. Palijenka byl jako jediný obviněn z trestné činnosti. V současné době si odpykává dvouletý trest, podle informací je pod zvláštním dohledem s označením „extremista“, tři měsíce mu byly odepřeny návštěvy, 4 dny strávil v izolaci. 
Více >>

Tlak na běloruské advokáty

Ministerstvo spravedlnosti Běloruska na základě prověrky činnosti několika advokátů z minské a mohylevské oblasti, vyzvalo 25 advokátů k mimořádnému přezkoušení, jež může vést k odebrání licence pro ty, kteří se věnovali politickým případům. Dalších 60 advokátů čeká na řádné přezkoušení, které musí každý právník absolvovat jednou za pět let ze strany Ministerské komise pro certifikaci nebo místní komory advokátů. Zároveň 8 advokátů čeká přezkoušení ze strany Ministerstva spravedlnosti, které se uskuteční v listopadu. Podle Pavla Sapelky, advokáta, kterému byla zakázána jeho činnost kvůli zastupování politických vězňů, je jakékoliv přezkoušení Ministerstvem spravedlnosti otevřeným tlakem na advokacii. 
Více >>