Top 5 květnových událostí v Bělorusku

Protesty 1. května
Dne 1. května se po celém Bělorusku uskutečnily demonstrace. V Minsku byl organizátorem Běloruský národní kongres, jehož lídra Mikolu Statkeviče zadržela policie v předvečer akce. Ačkoliv nebyla demonstrace povolena, obešla se bez násilností. Nicméně minimálně 15 lidí bylo zatčeno, včetně dvou vůdců minské demonstrace Pavla Sevjarynece z Běloruské křesťanské demokracie a Maxima Vinjarskieho z Evropského Běloruska. Akce se nesla v duchu hesel „Ať žije Bělorusko“, „Svoboda pro politické vězně“, „Nezávislost“. Někteří účastníci vyšli s čistými bílými papíry, aby tak vyjádřili solidaritu s uvězněnými lidmi napojenými na spolek Bílou legii. 
Více >>

Trest smrti zastřelením vykonán
V Bělorusku byl zastřelen pravděpodobně mezi 13. a 29. dubnem Siarhej Vostrykau, odsouzený k trestu smrti v květnu 2016 za znásilnění a vraždu. Minimálně další dva odsouzení čekají na výkon trestu. Jak EU, tak OBSE po zveřejnění informace o popravě Siarheje Vostrykaua žádá po Bělorusku zavést moratorium na výkon trestu smrti s cílem jej úplně zrušit. 
Více >>

Zaregistrováno opoziční hnutí
Poprvé po deseti letech zaregistrovalo běloruské Ministerstvo spravedlnosti opoziční demokratickou organizaci. Jedná se o občanské hnutí Havary Pravdu, které získalo registraci po sedmi letech svého úsilí. Hnutí se zaměřuje na rozvoj dialogu mezi vládními strukturami a občany, posílení místní samosprávy a reformy v sociální, ekonomické a politické oblasti.
Tacjana Karatkevič, jedna z hlavních představitelek organizace se domnívá, že důvodem úspěšné registrace je plánované zasedání Parlamentního shromáždění OBSE, které se uskuteční 5. až 9. července v Minsku.  Bělorusko zároveň jedná o půjčce od Mezinárodního měnového fondu a podle Tacjany Karatkeviče musí tedy ukázat přívětivější tvář směrem k občanské společnosti. 
Více >>

Obránci lidských práv v ohrožení nejen v Bělorusku
Organizace Amnesty International (AI) odstartovala novou celosvětovou kampaň BRAVE, která má vést k zastavení útoků na obhájce lidských práv.  V roce 2016 jich bylo zabito 281, oproti 156 v roce 2015. Situace se zhoršuje a lidé z celého světa, kteří bojují za tato práva, se vystavují obrovskému riziku. 
Ve výzkumné zprávě nazvané „Ohrožení obhájci lidských práv – zmenšující se prostor občanské společnosti“, jejíž vydání je součástí kampaně, AI detailně popisuje nebývalá nebezpečí, kterým čelí právě obhájci lidských práv. 
Ve zprávě je uvedeno také Bělorusko, kde se využívají především pomlouvačné kampaně, které mají zdiskreditovat a stigmatizovat obhájce lidských práv, a kde dochází k cílenému sledování a restriktivním opatřením při finanční podpoře ze zahraničí.  
Více >>

Zpráva OSN o lidských právech v Bělorusku
Dle zprávy OSN, která bude předložena na červnovém zasedání Rady OSN pro lidská práva, se situace v oblasti porušování lidských práv v Bělorusku dramaticky zhoršila. Zpráva informuje, že běloruská vláda se vrátila k politice tvrdých represí. Autor zprávy, zvláštní zpravodaj Rady OSN pro Bělorusko Miklós Haraszti, vyzval mezinárodní společenství, aby nadále sledovalo stav lidských práv v zemi. Ve zprávě se také uvádí, že kvůli březnovým protestům bylo zadrženo či uvězněno více než 900 lidí včetně obhájců lidských práv, aktivistů a novinářů. Jednalo se o vůbec nejtvrdší zásah pořádkových sil proti pokojným protestům od roku 2010. 
Více >>