TOP 5 květnových událostí v Bělorusku

1. Homofobie běloruských vládních struktur

Širokou diskusi vyvolala akce ambasády Velké Británie, která 17. května, na Mezinárodní den boje s homofobií, vyvěsila historicky tradiční symbol – duhovou vlajku. Běloruské ministerstvo vnitra na toto reagovalo sérií homofobních prohlášení, která jednak odsuzovala akci britské ambasády, ale zároveň byla zaměřena i na členy LGBT komunity, např. „Bělorusko je země tradičních hodnot – a ostatní neprojdou!“ Na tato i další podobná prohlášení reagovali aktivisté sérií menších protestů.

Více >>

2. Vysoké pokuty za protest před úřadem vlády

Vysoké pokuty v řádech tisíců běloruských rublů udělil běloruský soud aktivistům, kteří protestovali před úřadem vlády proti postupu vládních úřadů, které odmítají zmírnit nebo přímo dekriminalizovat držení lehkých narkotik v Bělorusku. Aktivisté stejně jako hnutí Matky 328, jehož členky drželi v průběhu května dlouhodobou hladovku, se dlouhodobě snaží o změnu zákonů, které jsou v celosvětovém měřítku jedny z nejpřísnějších. 

Více >>

3. Naděje na změnu zákona 193-1

Běloruské zákony by mohly do budoucna být o trochu mírnější k aktivitám občanské společnosti. Alespoň toto předpokládají změny v zákoně 193-1 o aktivitách nezaregistrovaných organizací. Do současné doby zákon ukládal za tyto aktivity tresty odnětí svobody až na dobu dvou let. Nyní by měl být, podle předběžných návrhů, tento trest zrušen a nahrazen peněžními pokutami. V průběhu posledních 13 let platnosti tohoto zákona byli k trestům odnětí svobody odsouzeni významní běloruští aktivisté a ochránci lidských práv. 

Více >>

4. Potvrzeny další tresty smrti v Bělorusku

U další dvou běloruských občanů byl v květnu potvrzen rozsudek trestu smrti. Tyto rozsudky ostře odsoudily mezinárodní vládní i nevládní organizace, které dlouhodobě volají po zavedení moratoria na výkon trestu smrti. Dále bylo oznámeno vykonání rozsudku u dvou již dříve odsouzených občanů, kteří byli zastřeleni v minulých týdnech. V současné chvíli oficiálně čekají na výkon tohoto rozsudku další 4 muži. 

Více >>

5. Malý krůček pro běloruštinu

Od příštího roku budou mít běloruské státní organizace povinnost provozovat i běloruskou verzi svých webových stránek. Je to další malý krůček k zrovnoprávnění běloruštiny jako oficiálního státního jazyka. Její postavení se sice v posledních dvou letech začíná mírně zlepšovat, ale k plné rovnoprávnosti jak v užívání, tak i v oblasti vzdělávání je ještě daleko. 

Více >>