Prague Talks

Prague European Summit, sloužící jako platforma pro pravidelné strategické debaty o budoucnosti Evropské unie, Vás zve na veřejné debaty Prague Talks.

První debata na téma Exploring the nightmare scenario: How Would the EU Break Up? se bude konat v Opero, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1-Staré Město dne12. června od 16:00 do 18:00. Po debatě bude následovat sklenka vína.

Druhá debata na téma Turkey: An indispensable ally or a new sick man of Europe? se bude konat v ČSOB Inspirace, Jungmannovo nám. 767, 110 00 Praha 1-Můstek dne 13. června od 16:00 do 18:00.

Třetí debata na téma  “Brexit – EU: Who will lose more? se bude konat v Evropském domě, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1-Nové Město dne 14. června od 16:00 do 18:00.

Debaty budou probíhat v anglickém jazyce a budou tlumočeny do jazyka českého.

Občerstvení bude zajištěno na všech debatách. 

Debaty  jsou  pořádány ve  spolupráci  a za podpory Friedrich Ebert Stiftung.

Svoji účast, prosím, potvrďte prostřednictvím registračního formuláře.