Newsletter: Po dlouhých letech sucha přinášíme do Etiopie kapku naděje

Co se zrovna děje?

Spouštíme klimapodcast Hlasy proměny!

Podcast nabízí pohledy z terénu na to, jak se lidé více či méně úspěšně snaží přizpůsobit se tomu, co změny klimatu přinášejí. Jednotlivé epizody se věnují tématům, jako je komunitní energetika, šetrné zemědělství nebo klimatické vzdělávání. První epizoda je o suchu a zaměřuje se zejména na to, co proti němu mohou dělat jednotlivé obce.

Podcast si můžete poslechnout zde.

Bojujeme s podvýživou v Demokratické republice Kongo

Představte si, že musíte utéct ze svého domova kvůli neustálým ozbrojeným konfliktům. Ve spěchu si nestihnete vzít vůbec nic. Nemáte co jíst. Vaše děti onemocní a jsou podvyživené. To je příběh mnoha rodin v provincii Jižní Kivu v Demokratické Republice Kongo.

Článek zde.

Uprchlíci v číslech: jaká jsou nezkreslená fakta?

Málokteré společenské téma má podobný emocionální náboj jako uprchlictví. Zároveň je málokteré téma tak často politicky zneužíváno. Bližší pohled na fakta přitom odhaluje, že rozsah nuceného vysídlení je ve srovnání s obrazem, který běžně vytvářejí politici a média, poměrně skromný.

Článek zde.

Po dlouhých letech sucha přinášíme do Etiopie kapku naděje.

Jedno téma ze světa, které by nemělo zapadnout

„Probouzíme se se strachem, že nebudeme schopni nakrmit své děti. Pracovali jsme jako námezdní síla na polích, abychom si něco vydělali. Když dostaneme peníze, nakoupíme jídlo pro naše rodiny,“ říká Guyatu Turay. Vesnice Mekanissa Kebele ve woredě Teltele, odkud Guyatu pochází, čelila posledních pěti letech velkým suchům kvůli nedostatku srážek. Lidé z vesnice tak přišli o obrovské množství dobytka. Pro pastevecké rodiny je dobytek nejen hlavním zdrojem příjmu a obživy, ale také symbolem hrdosti a společenského statutu. Pro tyto rodiny je téměř nemožné během takto suchého období zajistit jídlo pro sebe a nakrmit dobytek.

Srážky přišly ve druhé polovině roku 2023 a všechno se začalo opět zelenat. Guyau se ale obává, že se sucha znovu vrátí. Bojí se, že další sucho zničí veškerý její dobytek a dostanou se tak do ještě horší situace. Etiopie potřebuje větší pomoc, dosavadní podpora je nedostatečná.

Přestože je v zemi mnoho ohrožených lidí, snažili jsme se pomoci tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Díky naší pomoci si Guyau pořídila kuřata a ještě jí něco zbylo. Domácnosti, které od nás dostaly pomoc, jsme pečlivě vybírali tak, abychom podpořili ty nejvíce ohrožené. Z místních autorit jsme sestavili komisi, která byla u procesu vybírání příjemců pomoci a následně jim radila, jak peníze efektivně využít.

Done Wario, jeden s pěti členů komise, vysvětluje: „Určili jsme ty nejohroženější domácnosti. Často jsou to lidé s postižením, například s vadami zraku. Tito lidé si za peníze pořídili léky, jídlo, dobytek nebo je použili na zaplacení školného. Musím říct, že jim tato pomoc zásadně změnila život.“

Článek zde.

Na Moravě vyškolíme klimatické manažery.

Dobrá zpráva před koncem

Na moravské Podluží se před lety soustředila pozornost kvůli pustošení tornáda. Celá oblast ale už desítky let čelí také erozi půdy a suchu, takže je mimořádně zranitelná vůči klimatické změně. I proto jsme právě sem soustředili projekt EUKI-ELCA, díky kterému zde vznikne skupina manažerů ochrany klimatu. Přímo v terénu jsme ho spustili výsadbou dvou německých třešní.

Příprava projektů adaptace krajiny na klimatickou změnu má být do budoucna náplní práce tzv. manažerů ochrany klimatu, které vyškolíme v rámci projektu EUKI-ELCA. Ten jsme zahájili společně s německými a rumunskými partnery v prosinci minulého roku.

Získané zkušenosti pak budou moci využít ve prospěch obcí (úředníci) či každý pro svou kariéru (např. jako poradci ve firmách a dalších organizacích). Každý z nich by měl během kurzu pracovat na svém projektu: např. klimatickém akčním plánu obce či jiném environmentálně zaměřeném projektu na ochranu klimatu.

Článek zde.