Newsletter: Historický milník pro Domov sv. Václava, ocenění z Bruselu, plnoletost České nemocnice v Ugandě

Milí přátelé,

chtěla bych se s vámi podělit o radostnou zprávu. Díky získanému grantu začínáme s velkou přestavbou historické budovy Domova svatého Václava, kterou intenzivně připravujeme již čtyři roky. To, co se dosud odehrávalo zejména na papíře a v mnoha jednáních, se konečně zhmotní. Všechny velké projekty, jako je tento náš, vyžadují velkou víru a naději v Boží pomoc, ale vždy je také naléhavě třeba naší spoluúčasti na díle, které s Bohem začínáme. Těšíme se na vaši odezvu a věříme, že se nám společně podaří započaté dílo dokončit. Bez vaší podpory se nyní neobejdeme.

Grant otevřel cestu k opravě Domova sv. Václava

Unikátní domov pro seniory pečující o kněží se dočká dlouho očekávané přestavby! Obracíme se na vás s prosbou o pomoc.

Více zde

Adopce na dálku změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Reema se narodila v malé vesničce Borgi, v jedné z nejchudších a nejméně rozvinutých oblastí v kraji Bídar ve státě Karnátaka v Indii. Vyrůstala v početné rodině, kde peníze byly vždy vzácné a sny velké. Otec, pan Shiromani, tvrdě pracoval na stavbách, aby rodinu uživil, ale kvůli zdravotním problémům musel práci opustit. Rodina se propadla do ještě větší bídy.

Více zde

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Ve čtvrtek 9. května v 17 hodin se v pražském kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána v Nerudově ulici uskuteční pod záštitou premiéra Petra Fialy slavnostní zahájení putovní výstavy, která představí kulturní dědictví východní Afriky zapsané na seznamu UNESCO.

Více zde