Konzultace s odbornou veřejností k cílům české zahraniční politiky na rok 2020

Odborníci z řad členských organizací a Sekretariátu DEMAS byli přizváni k letošním konzultacím s odbornou veřejností k cílům české zahraniční politiky na rok 2020, které ve dnech 11. a 12. prosince 2019 uspořádal ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček. Účelem konzultací je získat podněty z akademického a nevládního sektoru ke konkrétním a dosažitelným cílům české zahraniční politiky pro rok 2020.

Více informací ke konzultacím najdete na webu MZV.