EUROPEUM: Listopadový Newsletter

Prague European Summit přilákal téměř 600 návštěvníků

Vítáme vás u prvního listopadového newsletteru, který v výjimečně vychází dnes, z důvodu proběhlého summitu Prague European Summit, který je právě proto hlavním tématem tohoto vydání. Cílem summitu je podnítit konstruktivní diskusi v EU ve střední Evropě a hledat řešení společných problémů a dále propojit zainteresované strany v rámci České republiky a EU z řad státní správy, institucí EU, podniků, odborné veřejnosti a občanské společnosti.

Osmý ročník Prague European Summitu, který se uskutečnil 10.-11. listopadu 2022 v Lichtenškejnkém paláci, byl jednou z doprovodných akcí českého předsednictví v Radě EU a mezi jeho hlavní témata letos patřila zelená a digitální transformace, energetická bezpečnost a ekonomická odolnost. Letošního ročníku se dohromady zúčastnilo 77 mluvčích a okolo 540 registrovaných účastníků – ať už v rámci summitu jako takového, nebo dalších doprovodných akcí.

Konference se konala v různých formátech, včetně třinácti plenárních panelových diskusí, rozhovorů a několika doprovodných akcí. V rámci summitu proběhly taktéž tři debaty z cyklu Roundtable a také European chat či Dawn of a New Age. Několik dní před pražským evropským summitem se uskutečnily čtyři debaty ve čtyřech městech, tzv. Urban Talks, přičemž každá z nich se zaměřila na jiné aktuální téma. Vrcholem samotného summitu bylo předání ceny Vize pro Evropu.

Urban Talk: Spravedlivá tranzice uhelných regionů

V souvislosti s odklonem EU od fosilních paliv a přechodem na čistší zdroje energie vyvstává otázka, jak zajistit, aby byl tento přechod spravedlivý pro všechny regiony a komunity. Uhelné regiony v minulosti nesly hlavní tíhu negativních vedlejších účinků těžby a spalování uhlí, ale jsou to také ony, na které bude mít postupné ukončení těžby uhlí největší dopad. Je nutné, aby se lidé z těchto regionů zapojili do plánování světa po odchodu od uhlí a aby byl zajištěn spravedlivý přechod pro všechny. Tento Urban Talk se zabýval především těmito otázkami:

Byl Fond spravedlivého přechodu v České republice přidělen a využit efektivně?

Jak zajistit účast občanů v rámci nejvíce postižených regionů na plánování spravedlivého přechodu? 

Jak lze mobilizovat malé a střední podniky, aby přispěly ke spravedlivému přechodu uhelných regionů?

Celý livestream naleznete zde.

Urban Talk: Dekarbonizace automobilového průmyslu

Tato debata Urban Talk byla pořádána v rámci Prague European Summit ve spolupráci se ŠKODA. Automobilový průmysl, podobně jako jeho dodavatelské a hodnotové řetězce, jsou významně ovlivněny předpokládanými legislativními změnami. Elektrifikace, nové normy CO2 nebo Euro emisní standardy určují cestu k roku 2035. Tato ekologická transformace bude vyžadovat využití nových investic, nových pracovních dovednosti a nových strategií dodavatelských řetězců.

Urban Talk se zabýval předvším otázkami, zda je český automobilový průmysl připraven na přechod na e-mobilitu či jaké kroky jsou k tomu nezbytné, jaká je budoucnost pracovníků v automobilovém průmyslu uprostřed digitální transformace a automatizace a také jaká by měla být role vlády při vytváření příznivého prostředí pro dekarbonizaci automobilového průmyslu.

Celý záznam debaty je k dispozici zde.

Články a publikace

  • Policy Paper: Evaluating Transatlantic Relations in Times of Conflict (Danielle Piatkiewicz)
  • Report: EU – Pacific talks: EU – ASEAN relations: For better and for worse (Šárka Váchalová)
  • REPORT: E-mobility: An OPPORTUNITY for Central-Eastern Europe (Michal Hrubý)
  • REPORT: Decarbonisation as a Cure for Energy Poverty: What next for the Social Climate Fund (Jonathan Lyons)
  • Posílení srbských organizací občanské společnosti zapojených do procesu dekarbonizace prostřednictvím zkušeností V4 (Tatiana Mindeková)

Nadcházející události

EU±// Vliv amerických voleb na vztahy s Evropou (22.11)

Strategic partnership for a secure and digital Europe (23.11.)

Defending our Democratic Norms: Strengthening Transatlantic Relations in Times of Conflict (23.11.)

V médiích

  • RTVS: Slovinsko bude mít novou hlavu státu. Co rozhodlo o vítězství Nataši Pirc Musar? (Žiga Faktor)
  • ČRo: Nízkouhlíková transformace bude v rámci spotřebních přírodních surovin náročná (Kateřina Davidová)
  • ROZSTŘEL od iDNES.cz: Najde EU společné řešení energetické krize? (Kateřina Davidová)