Centrum pro lidská práva: Bulletin

Přinášíme Vám nové číslo Bulletinu Centra pro lidská práva a demokracii, které naleznete zde: Bulletin lidských práv.

Na úvod Vám přinášíme souhrn jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě, který připravila Kamila Pelíšková. Výbory, které monitorují dodržování předních lidskoprávních úmluv na celosvětové úrovni, se nezabývaly pouze Ruskou federací, ale také relevantním vývojem v USA, Dánsku i České republice.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Nikola Burdová zaměřuje na vyšetřování sestřelení letu MH17 nad východní Ukrajinou v roce 2014. Nový rozsudek nizozemského soudu se věnuje povaze tehdejšího ozbrojeného konfliktu i postavení separatistů.

Filip Lamparter z evropské sekce informuje o rozsudku Soudního dvora EU, který rozhodl o zneplatnění části směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Z jakého důvodu tak soud učinil?

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva se Le Minh Tam věnuje stále aktuálnějšímu tématu klimatické spravedlnosti. Zaměřuje se především na otázku, jaké skupiny obyvatel ponesou největší břímě dopadů klimatických změn.

Matěj Kračmer z české sekce diskutuje problematiku domácího a sexualizovaného násilí na ženách a dětech v České republice. Jak jsou v dané oblasti činné nevládní organizace a jaké legislativní změny by mohly pomoci situaci řešit?

Poslední článek v každé sekci přináší vždy několik krátkých aktualit a v závěru Bulletinu najdete i monitoring aktuálních lidskoprávních publikací.