CDK hledá projektového manažera pro projekt v Barmě

Centrum pro studium demokracie a kultury o.p.s. Brno a Educational Initiatives, Rangún vypisují v rámci svého projektu Partnerství pro smíření a reformy v Barmě konkurz na pozici projektového manažera v Barmě.

CDK a Educational Initiatives, s podporou českého Ministerstva zahraničních věcí, spolupracuji na barmských projektech již pátým rokem. Zastřešujícím dlouhodobým záměrem je prohlubovat znalosti o demokracii a demokratizaci, posilovat kapacitu, kontakty a strategickou spolupráci barmských občanských organizací a umožnit jim efektivněji se podílet na demokratické transformaci Barmy. V rámci projektů organizujeme pro aktivisty z barmské občanské společnosti měsíční kurzy a týdenní semináře, které prohlubují jejich porozumění pro procesy, rizika a příležitosti, před nimiž stojí jejich společnost, která postupně přechází od diktatury k demokracii a od občanské války k míru.

Projekt Partnerství pro smíření a reformy v Barmě v roce 2017 navazuje na práci, kterou jsme odvedli v posledních letech v rámci projektů Strengthening the Role of Women and Ethnic CSOs in the Democratization of Barma (2014-2016), Barma Center for Transitional Studies (2013-2014) a Foreign Affairs Training Program (2011-2012).

Očekáváme, že nový projektový manažer bude schopným koordinátorem veškerých aktivit a zajistí i jejich důslednou administraci a řádné vyúčtování včetně tvorby průběžných i závěrečných zpráv. Přednost pak budou mít ti kandidáti, kteří se budou schopni coby lektoři spolupodílet na kurzech a seminářích. Předpokládá se, že vybraný kandidát bude po celou dobu působit v Barmě, Rangúnu s případnými výjezdy do dalších oblastí.

Charakteristika pozice:

 • řízení a realizace projektu po obsahové i finanční stránce přímo v Barmě
 • dohled a zodpovědnost za co nejkvalitnější provedení všech částí aktuálního projektu, podpora místních koordinátorů
 • podíl na tamních výukových aktivitách
 • aktivní spojovací článek mezi českým a barmským týmem
 • jednání s donory a partnery na lokálním i mezinárodní úrovni

Požadavky:

 • ukončené minimálně bakalářské studium (kandidáti s vyšším vzděláním budou preferováni) v oboru relevantním pro práci v Barmě (mezinárodní vztahy, politické/sociální vědy, mezinárodní rozvoj, lidská práva, asijská studia, ekonomie, právo apod.)
 • znalost prostředí, hluboký zájem o problematiku
  • znalost anglického jazyka minimálně na pracovní úrovni
  • naprostá časová flexibilita, možnost neomezeně pobývat v Rangúnu od začátku března do konce prosince 2017
  • schopnost týmové práce, rozvinutá sociální inteligence, spolehlivost a odolnost vůči stresovému prostředí
  • ochota učit se a projevovat vlastní iniciativu

Výhodou je:

 • dobrá znalost a porozumění příkladům úspěšného i neúspěšného přechodu k demokracii v posledních 40 letech.
 • Znalost problematiky a specifik Asie
 • zkušenost s prací v neziskovém sektoru v ČR, ale především v zahraničí
 • výzkumné či výukové zkušenosti v oblasti demokratizace, občanské společnosti či lidských práv
 • zkušenost s projektovým a finančním managementem
 • komunikativnost a schopnost reprezentace
 • cestovatelská zkušenost

Nabízíme:

 • práci v jedné z nejzajímavějších asijských zemí s přírodními krásami a bohatou kulturní historií, a to v jedinečném historickém momentu, kdy země prochází neopakovatelnými politickými a ekonomickými změnami.
 • terénní práci v oblasti, která se v několika posledních letech, po dlouhém čase izolace a nesvobody, otevřela a stala se místem působení mnoha významných společností, které nabízejí neopakovatelné příležitosti profesního rozvoje
 • prohloubení teoretických i praktických znalostí
 • zajímavou a smysluplnou práci v kolektivu motivovaných místních lidí s dobrým zázemím a podporou z České republiky.
 • podporu a vedení od zkušeného projektového manažera, který v Barmě strávil uplynulých pět let
 • možnost profesního růstu a další spolupráce
 • před odjezdem profesionální uvedení do problematiky a osobní přípravu
 • stálý plat a hrazené ubytování po celou dobu pobytu v Barmě (zahrnující i 25 dní dovolené)

Postup:

Zájemci splňující výše uvedená kritéria zašlou motivační dopis a profesní CV na adresu katerinahlouskova@gmail.com, do 3. února 2017 včetně.

Oslovení zájemci se následně dostaví k přijímacímu pohovoru, který se uskuteční 8. února 2017 v Brně.

Dotazy k obsahu pozice směřujte na Igora Blaževiče (igor.blazevic@oneworld.cz).