Bulletin lidských práv duben 2022

Nejprve bychom vás za Centrum pro lidská práva chtěli požádat o podporu pro již zmíněný bulletin. V tomto roce Centrum nedisponuje žádným grantem, ze kterého by bylo možné vytváření Bulletinu podpořit, proto bychom Vás chtěli tento měsíc požádat o příspěvek Centru pro lidská práva a demokracii v libovolné výši podle Vašeho uvážení.

Příspěvek lze poslat na b.ú. Centra č. 276689136/0300, v takovém případě do poznámky prosím napište “Dar”. V případě, že budete potřebovat potvrzení, prosím napište. Kromě klasického převodu Vám nabízíme rovněž jednodušší formu prostřednictvím naskenování QR kódu. Děkujeme.

O čem se v dubnovém bulletinu můžete dočíst?

Je Čína odpovědná za rozšíření pandemie COVID-19?
Příspěvek se v první polovině věnuje analýze vybraných právně závazných předpisů přijatých na půdě Světové zdravotnické organizace, jejichž porušení by mohlo představovat objektivní předpoklad pro vyvození odpovědnosti Číny. Druhá část článku je věnována úvaze nad hypotetickými scénáři, pokud by se Čína v důsledku porušení notifikační povinnosti vůči Světové zdravotnické organizaci dostala před Mezinárodní soudní dvůr.

Závěry jednání lidskoprávních smluvních orgánů v Ženevě za druhou polovinu roku 2021
V období od srpna 2021 do ledna 2022 se konalo dvanáct zasedání devíti lidskoprávních výborů OSN. Například Výbor pro lidská práva se zabýval konfliktem na Ukrajině, který se táhne od roku 2014. Vedle toho výbory řešily i individuální stížnosti. K jakým závěrům dospěly?

Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování situace ve Venezuele
Naděje na ukončení beztrestnosti Madurovy represivní vlády vzrostly poté, co v listopadu 2021 žalobce Mezinárodního trestního soudu oznámil zahájení vyšetřování situace ve Venezuele. Úřad žalobce prověří, zda se státní bezpečnostní složky pod taktovkou prezidenta Madura dopustily při násilném potlačení protivládních protestů v roce 2017 zločinů proti lidskosti.

SDEU: Ztráta evropského občanství za řízení pod vlivem? Ochrana práv občanů EU v digitálním světě
Soudní dvůr se v lednovém rozsudku vyjádřil, že odvolání příslibu udělit státní občanství členského státu, kterým žadatel ztratí jednou provždy status občana EU, musí být v souladu se zásadou přiměřenosti. Tento požadavek nesplňuje, pokud stát občanství neudělí z toho důvodu, že dotyčná osoba spáchala dopravní přestupky trestané peněžitou pokutou.

Evropská data nejsou dostatečně chráněna, Meta ale z Evropy odejít nechce
Média v únoru informovala o údajném záměru společnosti Meta Platforms „vypnout“ Facebook a Instagram Evropanům. Americký internetový gigant, který čelí řadě skandálů, se ale dle svých slov nikam nechystá. Podle expertů se Meta snažila pouze přimět EU a USA k urychlení jednání o nové úpravě ochrany osobních dat. Dokument, který by zajistil vyšší evropské nároky, se dlouho nedařilo vyjednat. K posunu došlo
na konci března, kdy nejvyšší představitelé EU a USA uvedli, že se stranám podařilo najít shodu na principech nové dohody.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice za rok 2020
V České republice je každoročně vydávána zpráva o stavu lidských práv. V posledních dvou letech docházelo k výraznému omezování lidských práv v souvislosti s epidemií covid-19. Jaká další lidskoprávní témata rezonovala v roce 2020?

Celý bulletin si můžete přečíst zde

Přílohy