Vychází nový Bulletin lidských práv

V novém bulletinu se dočtete mimo jiné o těchto tématech:

Svoboda projevu ve světě v době covidu: státy omezily poskytování informací i fungování médií

Čekání je u konce: první rozsudek Zvláštního tribunálu pro Libanon

Vlastní občany je třeba chránit stejně jako cizí, říká Soudní dvůr EU

Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Transparentní a férové parlamentní volby ve Venezuele?

Výběrové řízení na novou soudkyni či nového soudce ESLP za Českou republiku.

 Předchozí Bulletiny i odborné publikace a blog CLP lze najít na stránkách www.centrumlidskaprava.cz,