Arcidiecézní charita Praha: jak studují „adoptované“ děti během karantény a další novinky

Právě vychází nový bulletin Arcidiecézní charity Praha, ve kterém se dočtete mimo jiné:

Pouhá Vaše procházka může pomáhat potřebným

Sportujte a sbírejte body v aplikaci pomahejpohybem.cz. Nadace ČEZ body promění v podporu pro náš projekt “on-line výuka”, v němž získáme notebooky pro děti ze sociálně slabých rodin.

Jak studují „adoptované“ děti během karantény

Často se nás v poslední do-bě ptáte, jak je v jednotlivých destinacích, kde působí pro-gram Adopce na dálku®, ře-šeno vzdělání dětí, když jsou školy téměř všude už několik měsíců uzavřeny. Odpovídá Kamila Gelbičová z Centra za-hraniční spolupráce.

Povodňová pomoc pro vdovu Ranjithu v Indii

Vdova Ranjitha žije se svými třemi dětmi ve vesničce Mu-dugoppa poblíž města Shi-moga. Rodina měla malý hli-něný domek, na který během silné bouřky a větru spadl v noci z 9. na 10. srpna 2019 strom. Dům byl kompletně zničen, na-štěstí nikdo z obyvatel nebyl zraněn. Rodina našla dočasné přístřeší v malém jednolůžko-vém pokoji u sousedů.Jak studují „adoptované“ děti během karantény

Tento i další Bulletiny si přečtete na webu Arcidiecézní charity Praha.