Arcidiecézní charita Praha: bulletin listopad 2021

Charita nabízí pomoc zodpovědným dlužníkům

Před třemi týdny vyhlásila Arcidiecézní charita Praha sbírku na pomoc zodpovědným dlužníkům v rámci akce milostivé léto. Díky stovkám ochotných dárců, kteří chtějí pomoci lidem ven z dluhové pasti, již sbírka pomáhá prvním dlužníkům.

Charita organizuje pomoc na bělorusko-polských hranicích

Vzhledem k současné znepokojivé situaci na bělorusko-polských hranicích, kde se nachází tisíce migrantů bez možnosti zajištění základních životních potřeb, informuje Arcidiecézní charita Praha o chystané pomoci.

Za studium vděčí českým dárcům

Již druhý školní rok sledujeme  zblízka vzdělávání pětice vysokoškolských studentek z Albánie, které by bez podpory českých dárců nemohly z finančních důvodů studovat. Paola, Xhulja, Manushaqe a Laura nastoupily do druhého ročníku. Eugerta studuje třetí, poslední ročník. Studium probíhá po loňském online vyučování zatím  prezenčně. Děkujeme všem dárcům za pomoc.

Adoptované“ děti vystavují své obrazy v Praze

Zajímá vás, jak si děti z nejchudších vrstev rozvojové země představují narození Ježíška a oslavu Vánoc? Zastavte se u netradiční vánoční výstavy dětí z programu Adopce na dálku®.

Pilná žákyně změnila svůj osud. Podpořili ji pracovníci pražské vysoké školy

Už jako malá byla Gayathri pečlivá a cílevědomá. Místní komunita ji proto doporučila do programu Adopce na dálku®. Když začala chodit do školy, „osvojil“ si ji kolektiv pracovníků ze zahraničního odboru Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Absolventka programu Adopce na dálkpomáhá dalším dětem na cestě ke vzdělání

V ugandě máme řadu úspěšných absolventů a jsme na ně hrdí. Jedním z nich je Martha. Její registrace do programu Adopce na dálku® ulevila rodině, která se potýkala s placením školních poplatků pro sedm dětí.

Listopadový Bulletin i další aktuality z Arcidiecézní charity Praha najdete na webu https://praha.charita.cz/