Arcidiecézní charita Praha: Bulletin leden 2022

Statisíce lidí začaly nový rok dobrým skutkem

Desetitisíce koledníků, jejich rodiče, koordinátoři a především ochotní dárci. Ti všichni mají podíl na tom, že letos již po dvacáté druhé probíhá Tříkrálová sbírka. Akce s úctyhodnou tradicí, jejíž výsledek se dotkne životů mnoha lidí, kteří se nacházejí v nouzi. Tříkrálová sbírka je úspěšná nejen díky ochotným, malým i velkým koledníkům, kteří obětují svůj čas a své pohodlí a každoročně vycházejí v mrazivém počasí do ulic rozdávat lidem požehnání do nového roku. Další důležitou ingrediencí úspěchu je důvěra dárců.

Jak podpořit Tříkrálovou sbírku:

  • darem na sbírkový účet: 66008822/0800 variabilní symbol 77701990 (Arcidiecézní charita Praha)
  • online darem na www.trikralovasbirka.cz pro podporu našich záměrů sbírky
    zadejte prosím Arcidiecézní charita Praha

Obyvatelé běloruského Domova pro seniory děkují za pomoc

Čtvrtým rokem podporujeme Domov pro seniory a lidi s postižením v Kryčevě. Chceme zpříjemnit podzim života lidem, kteří přišli o svou rodinu a nemá se o ně kdo postarat. Kdo jsou vlastně tito lidé? Jejich osudy jsou různé a zároveň v mnohém podobné. Většina z nich zažila v dětství válku. Žili ve skromných podmínkách a jejich život byl naplněn prací.

POMÁHÁME UPRCHLÍKŮM na bělorusko-polské hranici

Děkujeme dárcům, kteří podpořili humanitární pomoc migrantům na běloruském území. První část pomoci – potraviny a vánoční dárky dětem – byla předána. SBÍRKA ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA PRO BĚLORUSKO POKRAČUJE. Dárci mohou přispět darem na speciální účet 749994/5500, variabilní symbol 20 501.

ROZŠIŘUJEME POMOC nemocnicím v Ugandě

Když jsme v roce 2007 zahájili provoz České nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe, věřili jsme, že projekt bude úspěšný. A díky českým dárcům také je! Nemocnice je již autonomní, dávno není závislá na přítomnosti českých lékařů a českého vedení.

Indické dívce Sheryl pomohl program Adopce na dálku® k univerzitnímu diplomu

Sheryl byla přijata do programu Adopce na dálku®, když navštěvovala pátou třídu základní školy. Další vzdělání pro dceru by si jinak chudí rodiče nemohli dovolit.