Aktuality ze světa participativního rozpočtování

Rok 2018 byl z hlediska participativního rozpočtování důležitý hlavně proto, že proběhly komunální volby. Mnoho politiků lákalo voliče právě možností většího zapojení do veřejného dění prostřednictvím participativního rozpočtu. První vlaštovky se již objevují, jak své sliby naplní, ukáže až budoucnost. O tom, co se loni ve světe participativních rozpočtů uskutečnilo se můžete dočíst v přehledu, který jsem pro vás připravili. 

Chcete vědět, která města v České republice už mají participativní rozpočet? Kolik do něj v minulém roce vložili prostředků a jaké jsou odezvy ze strany občanů? Opět jsme pro vás připravili přehled nejdůležitějších údajů za rok 2018.  
 
Zajímají nás vaše zkušenosti! Podělte se s námi o vaši nejpovedenější realizaci v rámci participativního rozpočtu a my ji uveřejníme v příštím Newsletteru! Tady nám ji můžete poslat!

Pracovní setkání k participativnímu rozpočtování v Ostravě

V Ostravě-Jihu se uskuteční pracovní setkání zástupců měst a obcí, ve kterých funguje participativní rozpočet. Cílem setkání je sdílení zkušeností a vzájemná inspirace. Tématy budou zásady realizace celého projektu, práce s veřejností, marketingová kampaň, technická analáza, zapojení celého úřadu, hlasování a zkušenosti s realizací vítězných projektů. Setkání proběhne 26-27. března a stále je možné se přihlásit. Více informací najdete na www.spolecnetvorimejih.cz.

Agora pomáhá v Moldavsku!

To, co funguje u nás, chceme předat dále. Učíme naše moldavské partnery jak zavádět participativní rozpočty v moldavských obcích a městech. Na základě důkladného vyhodnocení tvoříme metodiku pro moldavské obce a tento inovativní postup přenášíme do dalších obcí. Naším cílem je zvýšit pětinásobně počet obcí využívajících participativní rozpočet do konce roku 2020. Tvoříme platformu zájemců o participativní přístupy vládnutí z řad místních samospráv, státní správy, akademického a nevládního sektoru.

 
Nabízíme mimo jiné:
  • Metodické materiály vedení participativního rozpočtu ke stažení
  • Komplexní asistenci obcím a dílčí konzultace ohledně zavádění participativního rozpočtu a také konzultace pro již probíhající projekty
  • Informační servis o novinkách ohledně participativního rozpočt

Ozvěte se nám!

Jsme česká nezisková organizace Agora Central Europe a dlouhodobě se věnujeme zapojování veřejnosti do rozhodování, zejména na místní úroviOd roku 2015 pomáháme obcím se zavedením participativního rozpočtu tak, abychom ukázali, že je tento ve světě oblíbený nástroj vhodný i pro české prostředí. Věříme, že tak ukazujeme cestu ke spolupráci s místními obyvateli i dalším českým radnicím a vytvoříme příklady dobré praxe občanské participace při rozhodování na obecní úrovni. Čerpáme při tom ze zkušeností z desítek projektů zapojování veřejnosti do strategického plánování rozvoje obce, úpravy veřejných prostor, komunitního plánování sociálních služeb a dalších témat.