DEMAS – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

V roce 2008 vznikla nezávislá platforma DEMAS, ve které se sdružilo 11 českých nevládních organizací dlouhodobě se věnujících podpoře demokratizace, lidských práv a občanské společnosti v ČR i v zahraničí.


Vychází nový Zpravodaj DEMAS

Právě vychází letošní první číslo Zpravodaje, ve kterém se můžete dočíst o novinkách a akcích členských organizací DEMAS.

Arcidiecézní charita Praha pomáhá v době koronaviru

Pečujeme o nejpotřebnější | rozdáváme roušky, zřídili jsme stanové městečko pro lidi bez domova | Poradny pro lidi v nouci fungují online a na telefonu | Čísla na krizové linky sociální pomoci | Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

EU± // Co bude s EU po koronavirové pandemii?

Diskuze se koná již ve čtvrtek 2. dubna v 17:30. 
Sledovat ji můžete živě online na Facebookové stránce Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Diskutovat budou Ivo Šlosarčík, Štěpán Černý, Filip Nerad. Moderuje Tomáš Weiss.

Diskuse u kulatého stolu: výzvy, kterým čelí občanská společnost v České republice

DEMAS ve spolupráci s partnery z pro bono sítě PILnet uspořádali diskuse téma Podpora občanské společnosti prostřednictvím pro bono služeb soukromého sektoru a Občanská angažovanost mladých a studentů. Přečtěte si dva shrnující briefing papery.