Zpravodaj

V letošním třetím čísle Zpravodaje se můžete dočíst o novinkách, publikacích a akcích členských organizací DEMAS:

• Společné aktivity: Hodnotově orientovaná zahraniční politika – Debata na konferenci Forum 2000, Občanská společnost ze západního Balkánu přijala na MZV „Výzvu k akci“

• Asociace pro mezinárodní otázky: Konference o klimatické bezpečnosti na MZV, Agenda 2022

• Arcidiecézní charita Praha: Návštěva Běloruska: Pomoc chudým rodinám a seniorům bude pokračovat

• Transitions Online: Bosnian educators learn how Czech teachers fight disinformation, Project „Cross-Border Local“, Foreign Correspondent Training Course

• EUROPEUM: Akce a publikace za poslední čtvrtletí

 

 

Přílohy

Přihlašte se k našemu newsletteru