Zpravodaj DEMAS X/2009

Letošní poslední číslo Zpravodaje DEMAS je celé věnováno problematice ruského nevládního neziskového sektoru, jehož výzkumu se jednotlivé členské organizace DEMAS dlouhodobě a systematicky věnují. Monotematické vydání tak přibližuje řadu ruských neziskových organizací, které ze zaměřují na obhajobu lidských práv a demokracie, ale i např. na problematiku ekologie.

Přílohy