Zpravodaj DEMAS V/2010

V letošním posledním čísle Zpravodaje DEMAS se dočtete o následujících tématech:

DEMAS: Na cestě k rozšíření EU; Mezinárodní den lidských práv.

CDK: Seminář Perspektivy eurozóny ve světle zkušeností z finanční krize; Kolokvium na téma Ukrajina v politické a kulturní interakci mezi Visegrádským prostorem Evropské unie a Ruskou federací; Otevření Honorárního konzulátu ČR v Charkově.

Člověk v tísni: Setkání bývalého kubánského polického vězně Rolanda Jimeneze Posady se studenty a veřejností.

Nadace Forum 2000: Sborník z konference Zapomenuté oběti; NGO Market 2011.

EUROPEUM: Evropská Unie rok od přijetí Lisabonské smlouvy – co bylo a co bude?

Respekt institut: Kulaté stoly o zahraniční politice.

Přílohy