Zpravodaj DEMAS 4/2018

V letošním čtvrtém čísle Zpravodaje DEMAS se můžete dočíst o novinkách a akcích členských organizací DEMAS:

  • DEMAS: DEMAS na Foru 2000: „V4: Občanská společnost pod tlakem?“; Ukrajina pět let po Revoluci důstojnosti
  • Amnesty International: Proč potřebuje Česko Istanbulskou úmluvu?
  • Asociace pro mezinárodní otázky: Denys Kazanský na Katedře sociální pedagogiky PdF MU v Brně; AMO na Korzo Národní; AMO hledá nové ANALYTI(Č)KY výzkumného centra
  • CEVRO: Publikace Memory of Nations rozšířena o transformační zkušenosti Argentiny, Gruzie a Kambodži
  • Člověk v tísni: Člověk v tísni pomáhá obráncům lidských práv v ohrožení; Na Kubě začíná platit vyhláška, která otevírá cestu ke kriminalizaci nezávislého umění
  • EUROPEUM: Přehled proběhlých diskusí a konferencí a nových publikací
  • Nadace Forum 2000: Potřebuje demokracie obnovu?; Festival demokracie 2018
  • Občanské Bělorusko: V Praze proběhla studijní cesta na téma Dobrovolnictví; Slepá zóna Maxe Sarycheva
  • Transitions Online: Prague Media Point Conference: Media and Technology; “Debunking Disinformation in Serbia: A Training Program for Journalism Educators and Students”

Přílohy